Chválospevová a tanečná služba

Опубликовано в Naša služba

IMG 0229

Oslavovať Hospodina, radovať sa, spievať a tancovať pred Ním je normálnym stavom pre novozmluvného mesiánskeho veriaceho.

Fakticky každá bohoslužba a modlitebné zhromaždenie sú v židovskej tradícii naplnené radosťou, chválou a plesaním pred Bohom, pretože každé stretnutie s Ním je sviatkom pre tých, ktorí k Nemu prichádzajú. Je triumfom radosti a vďačnosti za Božiu dobrotu. Z tohto dôvodu je oslava tancami a piesňami špeciálnou a dôležitou službou v našej obci (rusky obščina). Nie je to len daň kultúrnym tradíciám alebo pekná súčasť šabatov (sobotná bohoslužba). V tanci a piesni môžu mesiánski veriaci maximálne vyjadriť svoje pocity a vďačnosť k Bohu. Osláviť Ho práve tak, ako On prikázal od dávnych čias.

Hlavnou úlohou služby chvál KEMO je obnova biblického prístupu k chvále a komunikácii s Bohom s použitím židovskej skúsenosti. Je to veľmi dôležitý cieľ pre každého veriaceho. Veď v biblických časoch Boh učil svoj národ, aby nerozdeľovali svoj život na náboženský a svetský (ako sa to často deje v dnešnej dobe), no zasväcovať mu celý svoj život. Je to to, čo máme učiť samých seba, aj svoje deti (deti duchovné a obzvlášť fyzické). Máme sa učiť radovať, sláviť sviatky, prinášať chválu, uctievať Boha tak, ako to On prikázal.

Tento proces obnovy chvály, živého vzťahu s Bohom je neoddeliteľne spätý s obnovou židovskej zložky v Tele Mesiáša. Je možné, že práve preto je tanečná služba odlišujúcou sa črtou mesiánskych obščín. Oslavovanie Hospodina tancom je taktiež špeciálnym kľúčom k zjednoteniu veriacich rôznych vierovyznaní a denominácií. Takto nácviky a semináre KEMO o chvále tancom navštevujú predstavitelia rôznych cirkví a obščín – aby nadobudli skúsenosť v židovskej chvále tancom.

Для комментирования зарегистрируйтесь через соцсети:

Добавить комментарий
© kemokiev.org –  сайт Киевской еврейской мессианской общины 2000-2018
При использовании материалов сайта гиперссылка на kemokiev.org обязательна
Мнение редакции может не совпадать с мнением авторов