Kľúčový princíp vo výchove detí od Ricka Correlliho

Опубликовано в Naša služba

rik korelli

Kľúčový princíp vo výchove detí od Ricka Correlliho:"Chcel by som otvoriť niekoľko dôležitých momentov ohľadom otázky výchovy detí.

My s manželkou máme 4 deti, 9 vnukov a už aj jedného pravnuka. Najdôležitejšiu  radu, ktorú by som dal mužom i ženám, je organizovať v rodine pravidelnú, spoločnú, každodennú modlitbu. Toto by malo byť prvoradé vo vašich vzťahoch a pre vašu rodinu ako celok.

V tomto  roku si budeme s  manželkou  pripomínať 40. výročie našej svadby. Je to pre nás ohromná radosť. Počas nášho rodinného života sme sa obyčajne modlili spoločne pri vzniku neobyčajných situácií: za choré dieťa, keď sme mali finančné potreby, alebo keď sme potrebovali zázraky. Vtedy sme mohli povedať: "Drahá/drahý poď, pomodlime sa spolu. Potrebujeme sa pomodliť. "Tak sme sa modlili po mnohé roky a keby ste sa opýtali mojej ženy: "Modlíte sa s mužom?" Odpovedala by: "Áno". Ale v podstate sme sa nemodlili spolu, s výnimkou tých prípadov, kedy vznikali neobyčajné, alebo zvláštne situácie.

Pred niekoľkými rokmi, keď sme prechádzali veľmi zložitým obdobím, jedným z najťažších za celých našich 40 rokov spoločného života, sme sa začali pravidelne, každodenne spolu modliť. Táto modlitba sa pre nás stala prvoradou. Každý deň sme začínali s osobnou modlitbou a potom sme sa modlili spolu. Keď sme vynechali jeden deň, nepoddávali sme sa pocitu viny alebo odsúdenia, vrátili sme sa k obvyklému modlitebnému rozvrhu.

Od toho momentu sa začali diať nadprirodzené veci. Uvideli sme veľa divov a dostali sme veľa odpovedí na modlitby! Spomínam si, že raz sme dostali osem odpovedí na modlitby v priebehu 24 hodín. Osem odpovedí. Taký istý zázrak sa  zopakoval o niekoľko mesiacov neskôr. Samozrejme že sme sa modlili za tieto situácie počas určitého časového  úseku a Pán v jeden deň odpovedal na naše modlitby. Bolo to mimoriadne dojímavé. Tiež sme sa modlili za ľudí, ktorí potrebovali uzdravenie, ktorým lekári určili nevyliečiteľné diagnózy. Modlili sme sa za prípady, kde je medicína bezmocná. Modlili sme sa za chorých, ktorí mali rakovinu, hepatitídu C a iné podobné choroby. Ale osobitne sme sa modlili za naše deti. Modlitebne sme ich prikrývali a prosili sme Pána, aby sa úplne zasvätili Jeho službe.

Praktické odporučenie: Nemusíte robiť každodennú modlitbu príliš dlhú. Nesľubujte modliť sa hodinu denne, alebo modliť sa vždy. My sa s manželkou spolu modlíme 10-15, niekedy 20 minút. Ale robíme to systematicky. Myslím, že hlavne toto hrá dôležitú úlohu.

Neplánujte si priveľa, ale urobte samotnú modlitbu prvoradou v súpise vašej práce. Začnite spoločnú modlitbu podľa možnosti od 15 minút a s manželkou uvidíte, aké neuveriteľní divy sa začnú diať vo vašom živote.

Na záver chcem citovať jedno všetkým známe miesto z Písma: "Ako by mohol jeden prenasledovať tisíc ľudí a dvaja na útek zahnať desaťtisíc ľudí?" (5.Mojž. 32:30a). Spolu s manželkou sme toto miesto Písma poznali už veľa rokov, ale v skutočnosti sme ho nepraktizovali, okrem osobitných prípadov. Preto spoločná modlitba muža a ženy má neuveriteľnú silu a verte mi, u Pána je takáto modlitba na zvláštnom, čestnom mieste. A tak tým najhlavnejším vo výchove detí by som nazval spoločnú modlitbu muža a ženy. Modlite sa za svoju rodinu a modlite sa za svoje deti. Spoločná modlitba je prvoradá, podstatná zložka rodinného života.

Nech Vás Boh požehná! Šalom! Modlíme sa, aby ste budovali šťastné rodiny a vychovávali deti v Pánovi. Ďakujem!"

Для комментирования зарегистрируйтесь через соцсети:

Добавить комментарий
© kemokiev.org –  сайт Киевской еврейской мессианской общины 2000-2018
При использовании материалов сайта гиперссылка на kemokiev.org обязательна
Мнение редакции может не совпадать с мнением авторов