Modlitebný retrít Kyjevského hebrejského mesiánského zboru

Опубликовано в Naša služba

IMG 7963

Modlitebný retrít Kyjevského hebrejského mesiánského zboru (KHMZ) je modlitebné zjednotenie, oddelenie sa od každodenného zhonu a starostí kvôli obecenstvu s Bohom a tiež jedného s druhým.

Výraz " retrít " pochádza z anglického  slova "retreat" - odchod, útočisko, oddelenie sa od spoločnosti. Obyčajne sa toto podujatie uskutočňuje  na dostatočne osamotenom mieste v prírode, čo znamená izoláciu od zvyčajného prostredia a sústredenie sa na nejakú formu činnosti (napr.: hľadanie Boha, Jeho ciest). Ako vojenský termín " retreat " označuje sústredenie síl na regeneráciu a následný útok.

Na retrítoch sa uskutočňujú súčasne kolektívne aj osobné osamotenia. V zmysle vojenskej terminológie  sa retrít skutočne stáva pre mnohých účastníkov miestom pre nasledujúci duchovný prielom vpred.

Retríty zbor začal poriadať od roku 2005. Začínali sa ako podujatia výlučne pre členov KHMZ, ale po čase Duch Svätý rozšíril hranice týchto modlitebných sústredení. Začali na ne prichádzať aj predstavitelia iných cirkví Ukrajiny. Potom retríty KHMZ začali mať aj medzinárodný charakter. Nižšie je uvedená krátka štatistika retrítov.

Na januárovom retríte roku 2005 sa zúčastnilo 237 ľudí z 27 miest a piatich krajín. A na retríte 5. - 10. mája roku 2013, uskutočnenom pod názvom "Božia láska" počet zhromaždených účastníkov činil 1357 ľudí. Zo zahraničných hostí to bolo 180 predstaviteľov rôznych denominácii. Z nich: Rusko - 69 ľudí, Bielorusko - 29, Poľsko - 28 ľudí, Švajčiarsko - 24, Nemecko 11 ľudí, Afganistan, Izrael, Irán, Moldavsko, Slovensko, USA predstavovali od jedného do siedmich účastníkov. Z Ukrajiny bolo 1177 účastníkov retrítu.

Retríty sú venované najrozličnejším, ale aktuálnym témam pre každého, otázkam viery, osobných vzťahov s Bohom, zvláštnostiam novozákonných služobností ap. Prakticky na každom retríte sa hovorí o hebrejských biblických sviatkoch. Na retrítoch sa premýšľa o zmysle a cieľoch služby Izraelu v posledných dňoch, o tom, ako obrátiť včerajšie prehry na dnešné víťazstvá a zajtrajší triumf. V rámci retrítov sa uskutočňujú vyučovania a semináre, prezentácia rozličných služieb.

V minulých rokoch na retrítoch vyučovali a kázali služobníci, známi po celom svete, ako napr.: Paul Zink, Betty a Rick Strombek, John Arnott, Rob Parker, Rick Carelli, Rosmary Klaussen, Maty Kuruvilla, Don Finto, Jim Anderson, Alexander Epp, Sergej Šidlovskij, Ivan Komarov, Rostislav Škinder, mních Petr Oktaba, Sergej Veľbovec, Grigorij Komendant, Andrej Tiščenko, Boris Grisenko a iní.

Starší rabín KEMO Boris Grisenko: „Svetové mesiánske hnutie (v súlade s proroctvami Biblie)  je jedným z najdôležitejších hnutí Božieho obnovenia posledných čias. A retríty KHMZ - jedna z platforiem, kde je toto hnutie predstavované a odkiaľ sa šíri pre každého, kto chce slúžiť Bohu v moci a milosti posledných čias.“

Najbližší retrít KHMZ sa uskutoční v januára roku 2016. Čakáme vás! Baruch ha Šem!  Vďaka Pánu Bohu! - Požehnané Meno!

Для комментирования зарегистрируйтесь через соцсети:

Добавить комментарий
© kemokiev.org –  сайт Киевской еврейской мессианской общины 2000-2018
При использовании материалов сайта гиперссылка на kemokiev.org обязательна
Мнение редакции может не совпадать с мнением авторов