CIRKVI A ZBORY UKRAJINY SA ZJEDNOTIA V MEDZICIRKEVNEJ MODLITBE ZA IZRAEL

Опубликовано в Podujatia

za

Originál tu: События КЕМО

15. a 16. októbra sa v rôznych mestách Ukrajiny uskutoční každoročná Medzicirkevná modlitba za Izrael. Zameranie  modlitby je  - obrátenie sa Izraela k Bohu, pokoj a požehnanie v zasľúbenej zemi.  Modlitba prebieha každoročne v októbri v rôznych cirkvách na celej Ukrajine z iniciatívy predstaviteľov ukrajinských cirkví, zväzov a združení.

Pán nás volá prijať zodpovednosť modliť sa za Jeruzalem a Izrael. Aby sme sa stali strážcami, ktorí neumĺkajú dňom i nocou, modlia sa do tých čias, kým Boh neobnoví Izrael v Svojej Sláve, kým Božia práca nebude ukončená. Je to veľmi dôležité pre cirkev, veď spasenie Hebrejov – to je  jedna z podmienok  návratu nášho Pána. „ ...lebo vám hovorím, že ma už odteraz nikdy neuvidíte, až poviete: <Požehnaný, ktorý prichádza v mene Pánovom!>.“ (Mat. 23: 37-39) – uvádzajú organizátori modlitby.

- Naša láska k Izraelu nevyplýva  z politických pohnútok, ale z kresťanského porozumenia lásky a jednoty. Túžba našich sŕdc a modlitba k Bohu Izraela je za spasenie Izraela( Rim.10:1). Modliac sa za Izrael,  modlíme sa za samých seba, nakoľko naše duchovné korene a osud cirkvi je neustále spätý s budúcnosťou Izraela.

Okrem Kyjeva sa modlitba za Izrael  uskutoční v mestách - Dnepropetrovsk, Záporožie, Sumy, Vinica, Ľvov, Čerkasy, Berdičev, Romny, Minsk (Bielorusko), Moskva a Sankt Peterburg (Rusko) a  Orlando (USA).  

Účastníci modlitebných zhromaždení  15. a 16. októbra sa budú modliť :

  • Za štát a vládu Izraela
  • Za Jeruzalem i ďalšie mestá Izraela
  • Za štáty susediace s Izraelom
  • Proti antisemitizmu v rôznych oblastiach spoločnosti
  • Za spasenie Hebrejov ( Židov)

Organizátori pozývajú všetkých, ktorí  majú túžbu zjednotiť sa v modlitbe za Izrael,  za obnovenie jednoty v Tele Mesiáša, hebrejskej zložky, aby prišla  Božia plnosť.  

Adresa konania modlitby:  Kyjev, ul. Gen. Žmačenka 20,  budova cirkvi „Kresťanská nádej“.

Pripojiť sa k Medzicirkevnej modlitbe za Izrael: http://molitvazaisrael.org/anketa/

Podrobnejšia informácia:  http://molitvazaisrael.org/

Для комментирования зарегистрируйтесь через соцсети:

Добавить комментарий
© kemokiev.org –  сайт Киевской еврейской мессианской общины 2000-2018
При использовании материалов сайта гиперссылка на kemokiev.org обязательна
Мнение редакции может не совпадать с мнением авторов