TANEC PRE BOHA: ODKIAĽ ? PREČO ? AKO TANCOVAŤ ? / 1. časť /

Опубликовано в Publikácie

14111579

V hebrejských mesiánskych zboroch radi oslavujú  Boha  tancom: radostným i rýchlym, tichým i ladným, v spoločných chorovodoch aj v osobnom uctievaní,so zástavami a šofármi...

Jednoducho -  oslavovať Pána, radovať sa, spievať a tancovať pred Ním - je pre mesiánskeho veriaceho normálne. V čom spočíva podstata a význam tanca pre Boha? Je to čisto hebrejská tradícia, alebo takto oslavovať Boha  je prijateľné aj pre veriacich všetkých denominácií a náboženských vyznaní?

Navrhujeme rozobrať to a dozvedieť sa viac o chvále tancom! Preto budeme uverejňovať úryvky zo seminára, ktorý viedol na letnom Retrite KEMO 2016, Alexander Baz, (KEMO), vedúci  tanečnej skupiny chvál  "LECHAIM":

TANEC  V  BIBLII

Čo vieme o tancoch z Biblie?  Niekoľko známych epizód, ktoré v prvom rade hovoria o tancoch :  Prvou, jasnou zmienkou je, samozrejme,  tanec Miriam z Exodu 15:20. Potom spomeňme tanec Dávida, pri prevoze Truhly Zmluvy do Jeruzalema - 2.Kráľov 6:14-16  a 1. Paralipomenon 15:29.  Avšak , sú  tance v Biblii opísané len prostredníctvom týchto  veľkých  Božích  služobníkov ? Určite nie! Je ešte veľa miest a situácií v Písme, ktoré nám ukazujú túto podobu  vzájomných vzťahov Hospodina a Izraela.

Začnime od začiatku a po poriadku. Tanec je do nás vložený Bohom, ako spôsob vyjadrovania. Človek prirodzene tancoval od prvých dní, od svojho stvorenia. Zvieratá tiež tancujú, a v ich tancoch sa prejavujú  ako emócie, tak aj vložené do nich fyziologické zvláštnosti.
Ale len človek, ako vrchol Božieho stvorenia, ako tvor stvorený na obraz Boží,  je schopný  úplne vyjadriť  city a odraz  duše,  a čo je ešte dôležitejšie - ducha /u veriacich/.
Nie nadarmo mnohí učenci  považujú  tanec za prvotný  jazyk a spôsob  odovzdávania  informácií od počiatku ľudstva.

Tanec je neoddeliteľný od hudby a rytmu. V 1. Mojžišovej 4:21 sa spomína JÚBAL - nazvaný otcom všetkých, ktorí hrajú, ako jeden medzi mnohými, inými" otcami" rôznych talentov a dokonca profesií. Aj v súčasnosti  môžeme vidieť, ako v každom z nás, sú rôzne talenty a schopnosti, ktoré do nás vložil Boh a my ich môžeme
rozvíjať na slávu Božiu, alebo aj / čo je smutné/ opačným smerom.

Takže tanec spolu s hudbou a piesňou je najstaršou formou vyjadrovania  citov, emócii a informácii. Práve to je jeho podstata, - a nie "zatiahnutý" do oblasti kultúry, umenia, a bez akýchkoľvek súťažno-porovnateľných charakteristík.
Vedci zistili, začínajúc zhruba pred 5000 rokmi, že tanečné motívy  takmer  úplne vymizli z kamenných pamätníkov a keramických nádob. Vysvetlenie nachádzame vo fakte:  keďže nastalo obdobie vzniku prvých krajín a kráľovstiev, tak je  pochopiteľné, že už nie tanec, ale vládcovia a ich úradníci organizovali a udávali smerovanie  spoločných činností  ľudí.

Ako vidíme, tanec podstúpil  mnohé zmeny v priebehu času a histórie. A je celkom pochopiteľné, že naše chápanie tanca,  jeho povahy a využitia, môže byť nesprávne, podľa  prekrútenej  predstavy. Práve preto sa musíme tak, ako nikdy pred tým, obrátiť k Písmu, aby sme vrátili tancu ten pôvodný význam a porozumenie, ktoré do nás vložil Boh.

TANEC V ŽIVOTE IZRAELA

V súčasných tanečno-vzdelávacích zariadeniach vyučujú , že tance ktoréhokoľvek národa  sa dajú rozdeliť do dvoch kategórii: náboženské /rituálne/ a sociálne, /bežné /. Ale, ako vieme, čo je použiteľné všetkými, to nemusí  vždy fungovať s Izraelom. A tu je skrytý prvý rozdiel, ktorý si treba  zapamätať:

Bežný život, alebo  životný štýl Izraela  bol nerozlučne spätý s Bohom Izraela. Každodenný život národa bol tesne prepletený s náboženstvom, so zvláštnym významom sviatkov. Boh Izraela chcel plnú pozornosť svojho ľudu.

V priebehu 19  storočí nemali Hebreji svoju vlasť a aj v tých krajinách, kde im dovolili bývať, prakticky nemali možnosť  obrábať pôdu.  Preto "tance poľnohospodárov ", spojené s každodennou prácou na poli a so spoločne tráveným časom po večeroch, v tej dobe chýbali. Obnovené  boli až po založení  Erec Izrael a dostali pomenovanie "CHORA" /prevzaté z rumunského tanca/.

Mnohí z nás poznajú pozdrav "CHAG SAMEACH" , ktorý sa prekladá ako  "radostný /veselý/ sviatok" . Znalci   poukazujú, že hebrejské slovo "chag" ktoré sa často prekladá ako "sviatok, festival, slávnosť" v origináli znamená: „posvätný, kruhový tanec, ktorý sa tancuje okolo oltára v chráme". To poukazuje na to,  že podstata i charakter sviatku a tanca boli natoľko prepletené,  že keď Hebreji hovorili o sviatku, ich prvou myšlienkou bolo: – tance v radostnej oslave.

Для комментирования зарегистрируйтесь через соцсети:

Добавить комментарий


Защитный код
Обновить©kemokiev.org – сайт Киевской еврейской мессианской общины 2000-2019. Все материалы, размещенные на kemokiev.org, являются собственностью сайта.
При использовании материалов, упоминание КЕМО и активная ссылка на страницу публикации обязательны.
Мнение редакции может не совпадать с мнением авторов.