TANEC PRE BOHA: ODKIAĽ ? PREČO ? AKO TANCOVAŤ ? / 2. časť /

Опубликовано в Publikácie

14111579

Pojem „tanec“ je v hebrejčine  tesne prepletený, vlastne je  synonymom,   pojmu „radosť". Tanec sa opisuje ako stelesnenie radosti a protipól zármutku:.... < čas smútenia a čas poskakovania...> Kazateľ 3:4b. <Prestala veselosť nášho srdca a naše veselé kolo sa obrátilo v zármutok> Plač Jeremiáša 5:15

V tom istom význame sú použité obrazy tanečného umenia aj v proroctve Jeremiáša o obnovení Izraela : <Ešte ťa vybudujem a budeš vybudovaná panno Izraelova, ešte sa budeš zdobiť svojimi bubny a vyjdeš v kole veseliacich sa>. Jeremiáš 31:4 <Vtedy sa bude radovať panna vo veselom kole a mládenci i starci spolu>. Jeremiáš 31:13a

V hebrejčine existuje  13 slov, ktoré opisujú „tance",  kladúc dôraz na tie, či oné jeho spôsoby a prejavy. Väčšina z nich označuje tanec, ako spôsob vyjadrenia radosti.

<A budeš sa radovať pred Hospodinom, svojím Bohom, ty i tvoj syn i tvoja dcéra, tvoj sluha i tvoja dievka i Levíta, ktorý je v tvojich bránach,i pohostín i sirota i vdova, ktorí sú v tvojom strede, na mieste, ktoré vyvolí Hospodin, tvoj Boh, nato, aby tam prebývalo jeho meno. A budeš pamätať, že si bol sluhom v Egypte a budeš ostríhať a činiť tieto ustanovenia>... 5. Mojžišova 16:11-14. Tu Boh zvlášť pozýva všetkých, aby sa na slávnostnej radosti podieľali všetci  a nikto aby neostal pomimo.

RADOSŤ V BOHU A BEZ NEHO

Radosť v Pánovi poukazuje na TOHO, vďaka KOMU žijeme a máme dôvod sa radovať. Hospodin sa žiarlivo stavia k tomu, ako sa Jeho ľud raduje a ako MU slúži . Nepotrebuje náboženskú ťažkopádnosť ! Očakáva  úprimné prežívanie Jeho ľudu. <Keď prichádzate, aby ste sa ukázali pred mojou tvárou, ktože to kedy vyhľadával z vašej ruky, aby ste šliapali moje nádvoria? Nedonášajte viacej obilných darov klamných, kadivo mi je ohavnosťou, čo do novmesiaca soboty a zvolávania zhromaždenia, nemôžem zniesť neprávosti ani sviatočného davu bezbožného. Vaše novmesiace a vaše výročité slávnosti nenávidí moja duša, stali sa mi bremenom: ustal som od nesenia>.Izaiáš 1:12-14

Radosť pred Hospodinom nemá nič spoločné s radosťou a radovánkami tohto sveta, s tým, čím a ako si radosť vyvolávajú. < Beda tým, ktorí vstávajúc skoro ráno zháňajú sa po opojnom nápoji, a ktorí trvajú pri tom neskoro do noci, až ich víno rozpaľuje! Citara, harfa, bubon,píšťala a víno, to sú ich hostiny! A na skutok Hospodinov nehľadia ani nevidia diela jeho rúk>. Izaiáš 5:11-12.

Hospodin slovami proroka hovorí, že radosť spôsobená alkoholom je Bohu protivná  /je možné, že práve to sa odohralo pri klaňaní sa „zlatému teľaťu",v 32. kapitole knihy Exodus. Tí najbujnejší /asi tri tisíc mužov / zahynuli.

Nielen alkohol môže vyvolať nesprávnu radosť, radosť nenasmerovanú na Boha. Pýcha, závisť, predvádzanie sa a sebarealizácia ako cieľ, samoúčel a ešte veľa iného, odvádza nás od skutočného oslavovania a uctievania Boha.

V tejto súvislosti stačí spomenúť Satana, ktorý bol lídrom chvál /Ezechiel 28/. Satan pozná cenu a silu vplyvu hudby a tanca na človeka. On je otec lží. Prekrútiť, zmeniť a obrátiť na zlo, to je jeho majstrovstvo a v súčasnom svete nás obkľučuje kultúra, hudba a tanec, ktoré spravuje a kazí Satan. Nemôžeme brať slepo, alebo ľahkomyseľne zo sveta, pre službu Bohu.

V súčasnosti sa aj v niektorých cirkevných zboroch dopúšťajú veľkých omylov v tejto oblasti. Zvlášť vtedy, keď v záujme veselosti a radosti na bohoslužbách sa používajú rôzne svetské formáty, ktoré sú už od počiatku zamerané opačne, než ako od nás chce Boh.

Väčšina z nás nevyrastala v rodinách veriacich ľudí  - / čo ešte nezaručuje správnu výchovu/ - prišla k Bohu už v zrelom veku, s myslením sformovaným  určitým spôsobom,  s istými životnými zásadami. Preto ponímanie sviatku radosti a veselosti už máme skreslené. Skutočné hodnoty boli zmazané, alebo nahradené podvrhom. Nemajúc iné poznanie, sa stáva, že radosť vyjadrujeme nie tými (biblickými) spôsobmi, ale  naopak, obmedzene .


SKÚSENOSŤ IZRAELA

Tu sa viac, ako nikdy hodí skúsenosť Izraela - tie prístupy  a postupy, ktoré boli zachované po stáročia,  bez nábožensko-rituálnych aspektov nahromadených  v období po smrti a zmŕtvychvstaní Ješuu. Okrem Izraela, žiaden iný národ na svete, nemá,  ani neviedol obdobný praktický život s Bohom ! Niet iného takého národa, ktorého kultúra, spôsob a zmysel života by boli natoľko pospájané. Veriacim z hociktorého iného národa bez týchto znalostí a praktík buď chýba určité požehnanie, alebo riskujú, že  na tejto ceste urobia chyby.

V tanečnej kultúre  rôznych národov sa vyskytujú  tance rôzneho pôvodu a významu: tanec - bojové umenie, tanec ako súťaž,  rituálne tance. Napríklad -  národným tancom v  štáte Birma  je  tanec 12-ročného dievčaťa na pleciach muža, s tým, že pred tým  užila  ópium. Podľa tradície tejto krajiny,  je to  forma styku s duchmi i predkami.

A  teda, povedzte,  má  tancovať uverivší človek z tejto krajiny bez patričných znalostí, bez hebrejského /biblického/ prístupu k tancu? Je nútený, alebo zmiešať uctievanie Boha s predošlými  spôsobmi, alebo si brať príklad z nejakých multi-verzií  sveta /aj vrátane kresťanskej časti/, alebo úplne odmietnuť v tomto smere všetky spôsoby.

Takáto veľká vzdialenosť nie je iba medzi svetským a hebrejským spôsobom tanca,  /medzera  je  jednoducho obrovská,  a dokonca aj protikladná/, ale i medzi kresťanskými a hebrejskými tanečnými prejavmi.

Rozdiel je podmienený rôznymi príčinami, vrátane historických, ktorými sa ešte budeme zaoberať.


TANEC PRE BOHA: ODKIAĽ ? PREČO ? AKO TANCOVAŤ ? / 1. časť /

Для комментирования зарегистрируйтесь через соцсети:

Добавить комментарий


Защитный код
Обновить©kemokiev.org – сайт Киевской еврейской мессианской общины 2000-2019. Все материалы, размещенные на kemokiev.org, являются собственностью сайта.
При использовании материалов, упоминание КЕМО и активная ссылка на страницу публикации обязательны.
Мнение редакции может не совпадать с мнением авторов.