Rabín Šimon Pozdyrka: POKÁNIE Z ANTISEMITIZMU A NACIZMU.

Опубликовано в Publikácie

 MG 7204 1

Od roku 2008 začali služobníci nášho zboru cestovať po celej krajine a modliť sa za pokánie z hriechu antisemitizmu a Božie odpustenie pre tých, ktorí sa na ňom podieľali, ich potomkov. Začali sme pozorovať zaujímavé odpovede a zákonitosti hlavne v tom, že ľudia z rôznych zborov, cirkví, rôznych národností sa zjednocujú v modlitbe proti tomuto duchu, proti klamstvu nepriateľa a tým pevnostiam, ktoré boli na našom území skrz hriech antisemitizmu a nacizmu. Na takých miestach je zem poškvrnená preliatou ľudskou krvou - tak hovorí Písmo. Vidiac tieto udalosti, nemohli sme mlčať!

Máme tím modlitebníkov, ktorí sa významne zapojili do tohto hnutia. Začali sme vysvetľovať ľuďom na miestach, kam sme prichádzali, že sa nemodlíme za mŕtvych, ale za to, aby Boh svojou milosťou zastavil prekliatie na tejto zemi.

Začali sme študovať históriu našej krajiny po II. svetovej vojne. Historici hovoria, že negatívne následky sú späté výlučne so skutkami nacistického Nemecka a Nemcov. Potom nám hovorili, že to robili Rumuni na území Moldavska, a pohľad na históriu sa troška zmenil. V zbore sme začali hlbšie študovať históriu a uvideli sme iný obraz.

Chcem povedať niekoľko reálnych svedectiev o tom, ako modlitba proti antisemitizmu a nacizmu začala meniť niektoré obce, mestá, cirkev v Moldavsku 

 MG 7127

Pred niekoľkými rokmi sme sa zoznámili s pastorom cirkvi v malej obci na hranici Moldavska. Podelil sa s nami o zážitok: Keď ho tam poslali otvoriť cirkevný zbor, zabralo mu to niekoľko rokov. Sponzorovali ho, pomáhali mu, boli tam rôzne sociálne programy. Ale v tom meste boli všetci proti nemu - magistrát, pravoslávni kňazi.

Niekoľko rokov robil s cirkevným zborom sociálne projekty, poskytoval pomoc miestnym obyvateľom, ktorú proste nikto nevidel, nevšímal si. Na zbor boli veľmi negatívne ohlasy. Niekoľkoročné modlitby k ničomu neviedli. Začali sa s manželkou naliehavo modliť a pýtať sa: „Bože, prečo?!“ A v jednej z modlitieb im Boh ukázal, že to súvisí s tým, čo sa odohrávalo v tejto obci so židovským ľudom.

Niektorí si myslia, že Židia žili iba vo veľkých mestách. Ale oni sa usádzali aj v maličkých osadách, mestečkách, dedinách. Tento brat začal študovať históriu a zistil, že sa jedna z prvých židovských popráv zastrelením po vypuknutí II. svetovej vojny udiala práve v tejto obci.

Táto obec sa nachádza na rieke Prut - je to hranica medzi Rumunskom a Moldavskom. V jednom období bola táto rieka odseknutá od obce pohraničným plotom s ostnatým drôtom. Obyvatelia obce mali veľký problém - sady nerodili, nemohli obrábať zem a preto odtiaľ odchádzali. Nemohli si uloviť ryby. Voda v studniach sa strácala každým rokom - bol to hrozný rozklad!

Potom pastor uvidel, že v základoch mnohých domov sa nachádzajú kamene zvláštneho podlhovastého tvaru. Miestni obyvatelia mu vysvetlili, že tam bol veľký židovský cintorín a ľudia si proste brali odtiaľ náhrobné kamene - niekto si vydláždil nádvorie, niekto vkladal pomníky do základov domov. A vtedy si uvedomil, že s tým treba niečo robiť. Spolu s cirkevným zborom sa začali modliť a postiť. Vedení Duchom Svätým, pozvali jednu židovku, obyvateľku obce, aby ju poprosili o odpustenie za hriechy predkov, učinili pokánie a požehnali ju. A od tejto chvíle sa niečo zmenilo v atmosfére tejto obce.

 MG 7169

Vo veľmi krátkom čase bol odstránený pohraničný plot a ľudia mohli slobodne loviť ryby. Sady začali rodiť. Ľuďom sa zrazu otvorili oči a uvideli duchovné dielo tohto pastorského manželského páru. Uvideli dobré skutky, sociálnu prácu, darčeky pre deti, pomoc obyvateľom obce. A náhle sa zmenili vzťahy - v jednom okamihu! Vedenie obce, ktoré ich utláčalo a nemalo rado, patrilo k jednej konkrétnej strane. Hneď po voľbách bolo toto vedenie úplne odstránené a k moci prišli ľudia, ktorí povedali: „Poďme, pracujme spolu!“

A toto všetko sa stalo, takéto ovocie sa ukázalo po jednej vrúcnej modlitbe pokánia z antisemitizmu. Takže priatelia, nepohŕdajte dôležitosťou takejto modlitby, pokáním z antisemitizmu - často ide o kľúčový duchovný skutok, po ktorom prichádza Božia sloboda a požehnanie.

Šimon Pozdyrka, rabín z Kišiňova, Moldavsko, januárový modlitebný retreat KEMO 2018 

Для комментирования зарегистрируйтесь через соцсети:

Добавить комментарий
© kemokiev.org –  сайт Киевской еврейской мессианской общины 2000-2018
При использовании материалов сайта гиперссылка на kemokiev.org обязательна
Мнение редакции может не совпадать с мнением авторов