Boże Narodzenie: świętować czy nie?

Опубликовано в Publikacje

Boże narodzenie
Czy obchodzić Narodzenie Jeszua ? Czy to Biblijne święto? W którym dniu narodził się Mesjasz w rzeczywistości? Rabini Boris Grisenko i Michaił Samsonow podzielili się swoimi poglądami na ten temat:

Dlaczego jest kilka dat narodzin Mesjasza i co my wierzący w Jeszua, powinniśmy z tym zrobić?

- Gdyby Bóg chciał, dać ludziom to święto w jakiś specjalny sposób, to pojawiłaby się również konkretna data. Ale nigdzie nie ma takiej daty. A różne kościelne przyzwyczajenia są bardzo warunkowe. Mówił rabin KEMO Boris Grisenko. Zmiany dat - 25 grudnia i 7 stycznia - wynikają tylko ze zmian stylu kalendarza. W rzeczywistości jest to ta sama data - 25 grudnia - tylko w starym i nowym stylu.

Wśród uczonych w naszych czasach istnieje teoria, że w rzeczywistości Jeszua urodził się w święto Sukkot (Święto Namiotów). Ale w jaki konkretny dzień nie narodziłby się Syn Boży, nie ma postanowienia - przykazania Boga, aby świętować lub nie świętować Jego narodzin. I nikt nie powinien potępiać innych za świętowanie, czy nie świętowanie Bożego Narodzenia.

Oto kilka powodów:

  1. Data narodzenia Jeszua nie jest czymś szczególnie ważnym z punktu widzenia Boga, Biblii i musimy to w pierwszej kolejności wziąć pod uwagę;
  2. Wybór daty 25.12 był związany z wydarzeniami niebiblijnymi. Następnie fakty biblijne zostały dostosowane do tej daty, między innymi przez Jana Chryzostoma (Złotoustego).
  • Wybór daty 25 grudnia nie jest przypadkowy: w czasach wczesnego chrześcijaństwa, w tym dniu – było przesilenie zimowe – było obchodzone popularne święto pogańskie, które Kościół chciał zamienić na chrześcijańskie, żeby „przekierować” nowo pozyskanych wierzących w tym dniu na Chrystusa - dodał Michaił Samsonow.

Co zrobić z niezrozumieniem i sprzeciwianiem się we współczesnym kościele – wszystkiemu co żydowskie, a w szczególności żydowskimi biblijnym datom i świętom?

Wielu chrześcijan obecnie wyraża opinię, że wierzący Nowego Testamentu nie muszą obchodzić żydowskich świąt, i nie ma potrzeby wyodrębniania tego co żydowskie. Co więcej, Pismo mówi, że nie jest już konieczne obchodzenie świąt narodu żydowskiego dzisiaj. Na dowód tego, jest cytowany 2 rozdział Listu do Kolosan, jako kluczowe miejsce Biblii. Ale jeśli przyjrzymy się bliżej Kolosan 2, począwszy od wersetu 8, zobaczymy coś innego. Nawiasem mówiąc, to przejście „wy - my” podkreśla w listach Pawła, że nie oddziela on wierzących Żydów od wierzących pogan, ale łączy ich w jednym Ciele Mesjasza.

Tak oto, na podstawie tego miejsca Biblii, współczesny kościół mówi, że wierzący Nowego Przymierza nie mogą świętować żydowskich świąt. Ale to akurat, tak naprawdę jest trzecim powodem, dla którego nikt nie powinien zmuszać kogoś do świętowania Bożego Narodzenia i potępiać tych, którzy go nie obchodzą - wyjaśnił Boris Grisenko.

To miejsce Pisma ma też drugie znacznie. Mianowicie: jeśli obchodzimy święto, wydzielamy jakiś dzień lub datę, to również nikt nie ma prawa nas potępiać. Zwłaszcza za świętowanie świąt biblijnych, którym Boże Narodzenie nie jest.

- Często wśród mesjańskich wierzących słychać przykładowo coś takiego: „Świętowanie żydowskich świąt biblijnych nie jest przykazaniem, ani ścisłym prawem, ale szczególnym błogosławieństwem. Nie należy się bać - nie tracimy zbawienia, jeśli ich nie obchodzimy. Ale wręcz przeciwnie, kiedy je świętujemy, otrzymujemy dodatkowe błogosławieństwa od Ojca” .

Przedstawiając w taki sposób nasz stosunek do świąt biblijnych, możemy być nieakceptowani. I będzie to całkiem uzasadnione. Przy czym nieprzychylni mogą być zarówno przedstawiciele chrześcijańskiego świata jak i przedstawiciele synagogi. Ci sami bracia z chrześcijańskich kościołów mówią: „Przypisujecie sobie jakieś dodatkowe błogosławieństwa, a co z nami? Czy my nie jesteśmy „błogosławieni” przez Boga? Czy naszej wiary w Jeszua nie wystarczy? "

To zdumiewające, że ludzie widzą proroctwa w Biblii wybiórczo. Na przykład w Izajasza 53 widzą bezpośrednie odniesienia do Mesjasza, a to miejsce Pisma jest chętnie cytowane we wszystkich chrześcijańskich kościołach przez cały rok.

ednocześnie, dziwnie pomijane są proroctwa o Mesjaszu zawarte w istocie wszystkich świąt Tory, nawet w takiej kolejności, w jakiej następują po sobie w kalendarzu. Musimy podchodzić bardziej skrupulatnie i dokładnie do wyjaśniania znaczenia studiowania i obchodzenia świąt biblijnych, kiedy dzielimy się tą wiedzą z naszymi braćmi z kościołów – dodał Michaił Samsonow.

Dlaczego Boże Narodzenie nie jest świętem biblijnym?

  1. Boże Narodzenie nigdy nie było nakazane przez Boga;
  2. Boże Narodzenie jako święto nigdzie nie jest wspomniane w Biblii;
  3. Święto Bożego Narodzenia jako święto nie było obchodzone ani przez apostołów, ani przez chrześcijan pierwszych czterech pokoleń. Pierwsza wzmianka o miejscu obchodów Narodzenia Mesjasza pochodzi dopiero z III wieku. Jest to nawiązanie do tego, że w niektórych kościołach zaczęto je świętować. Pierwsze pokolenia wierzących w Jeszua (których później zaczęto nazywać chrześcijanami), a wszyscy oni byli Żydami, nie obchodzili Bożego Narodzenia.

Tak więc w rzeczywistości Boże Narodzenie można świętować i można nie świętować.

Ale jeśli tak wielu chrześcijan obchodzi święto, które ze szlachetnych i dobrych pobudek zostało wymyślone przez przywódców Kościoła z pogan w III wieku, i wszyscy mają z tego radość i ateiści już go nie potępiają, a nawet izraelski premier złożył świąteczne życzenia chrześcijanom, to o ile bardziej nikt nie ma prawa potępiać wierzących, za obchodzenie świąt, które zostały nakazane przez Boga i są wielokrotnie wspomniane w Biblii – powiedział rabin KEMO.

Czy koniecznie trzeba świętować biblijne święta?

Wracając do Listu do Kolosan 2:17 „Są to tylko cienie spraw przyszłych, a rzeczywistość należy do Chrystusa.”, widzimy, że wszystkie biblijne święta wskazują na przyjście Mesjasza, Jego życie, Jego służbę, Jego ofiarę i zmartwychwstanie.

Jeśliby interpretować ten fragment tak, że już nie trzeba świętować żydowskich świąt biblijnych, bo mamy już Samego Mesjasza, a wszystko co na Niego wskazuje w Starym Testamencie – należy odrzucić; to wtedy należałoby odrzucić także wszystkie proroctwa o Mesjaszu! Ponieważ mamy Ewangelię, Nowy Testament i Samego Mesjasza.

Ale w rzeczywistości proroctwa o Mesjaszu są często i szeroko czytane i rozważane we wszystkich denominacjach i kościołach. I nie ma ani jednej denominacji, która w wigilię Bożego Narodzenia, nie czytałaby proroctw Starego Testamentu o narodzinach Mesjasza

A więc jak powinniśmy się do tego wszystkiego odnieść ? List do Rzymian 14 i Kolosan 2 oraz inne miejsca Nowego Testamentu mówią, że dla nas święta biblijne nie są już przykazaniem. Ale nigdzie w tych miejscach Biblii nie ma zakazu świętowania tych świąt. Nawet najmniejszej wzmianki o tym.

Proste sprawdzenie - Rzymian 14: 5-10: „Jeden czyni różnicę między poszczególnymi dniami, drugi zaś uważa wszystkie za równe: niech się każdy trzyma swego przekonania. Kto przestrzega pewnych dni, przestrzega ich dla Pana, a kto jada wszystko - jada dla Pana. Bogu przecież składa dzięki. A kto nie jada wszystkiego - nie jada ze względu na Pana, i on również dzięki składa Bogu. Nikt zaś z nas nie żyje dla siebie i nikt nie umiera dla siebie: jeżeli bowiem żyjemy, żyjemy dla Pana; jeżeli zaś umieramy, umieramy dla Pana. I w życiu więc i w śmierci należymy do Pana. Po to bowiem Chrystus umarł i powrócił do życia, by zapanować tak nad umarłymi, jak nad żywymi. Dlaczego więc ty potępiasz swego brata? Albo dlaczego gardzisz swoim bratem? Wszyscy przecież staniemy przed trybunałem Boga".

Jest to dla nas bardzo ważne, aby zrozumieć, że jeśli potępiamy lub gardzimy naszymi braćmi za to, że świętują lub nie świętują jakieś święta, czy dni – to działamy przeciwko Jego miłości, Jego woli, Jego Słowu. I mamy prawo powiedzieć to wszystkim naszym drogim braciom, którzy potępiają kogoś, kto obchodzi bądź nie obchodzi świąt.

Jeśli w waszym kościele uważa się, że nie należy obchodzić żydowskich świąt – to nie trzeba na to nalegać i tworzyć konfliktów. W trosce o zachowanie jedności i pokoju można świętować święta biblijne w domu, a w kościele - kościelne, bez sprzeciwu wobec kościoła.

My we wspólnotach mesjańskich obchodzimy święta Boże, w pełnej świadomości, że wszystkie przykazania obrzędowe utraciły swoją moc jeszcze przed zniszczeniem Świątyni – po tym, jak została złożona ofiara Jeszua, a On Sam wzięty w górę. Święta same w sobie pozostają nieprzymuszonym błogosławieństwem dla wszystkich wierzących Nowego Testamentu, a przede wszystkim dla żydowskich wspólnot mesjańskich.

Для комментирования зарегистрируйтесь через соцсети:

You have no rights to post comments

Комментарии  
# Pani K 27.12.2018 11:01
Szkoda,że większość ludzi tego nie rozumie. Osobiscie wolę tego nie obchodzic .Niemniej jednak możemy zauważyć że w Ks Zachariasza w 14 rozdziale Bóg Izraela podkreśla ważność święta Szałasów i tego jak wiąże je z końcem. Także można zauważyć ,że nigdy nie stracą ważności.


©kemokiev.org – сайт Киевской еврейской мессианской общины 2000-2019. Все материалы, размещенные на kemokiev.org, являются собственностью сайта.
При использовании материалов, упоминание КЕМО и активная ссылка на страницу публикации обязательны.
Мнение редакции может не совпадать с мнением авторов.