Najnovšie články

SÚ ZACHOVANÉ VZŤAHY NEVERIACEHO IZRAELA S BOHOM ?

2017-06-27 09:00:00

Для комментирования зарегистрируйтесь через соцсети:

Na základe čoho možno tvrdiť, že u neveriaceho Izraela sú zachované jeho vzťahy s Bohom?

SEDEM ŠABATOV CEZ TÝŽDEŇ

2017-06-20 09:00:00

Для комментирования зарегистрируйтесь через соцсети:

V liste mesiánskym Hebrejom 4:9-10 je napísané: "Tak teda ešte zostáva sobotenie, odpočinok ľudu Božiemu. Lebo kto vošiel do Jeho odpočinku, ten tiež odpočinul od svojich diel ako Boh od svojich." Toto nám pripomína, že hlavný, globálny princíp soboty je spojený s jej ustanovením v siedmy deň stvorenia.

SOM SILNÝ V BOHU ?

2017-06-13 10:00:00

Для комментирования зарегистрируйтесь через соцсети:

"Boh často zahanbuje silných, ktorí sú presvedčení o svojej sile a nepoužívajú ju v súlade s Božím predurčením. Tak On zahanbuje tých silných, pevných, tvrdých, presvedčených, cez slabých, ale takých slabých, ktorí neustále naliehavo potrebujú silu Božiu a vedia, že Boh ich nesklame.

Kyjevský hebrejský mesiánsky zbor

Опубликовано в

S radosťou Vás vítame na stránke Kyjevského hebrejského mesiánskeho zboru! (KHMZ)

Ak Vás zaujíma služba hebrejskému národu, alebo máte otázky, prečo slúžiť Hebrejom alebo ako im slúžiť, alebo sa zaujímate o činnosť KHMZ – vitajte na našej stránke! Dúfame, že tu pre seba nájdete množstvo užitočných informácií.

Kyjevský hebrejský mesiánsky zbor sa zrodil po 1 festivale hebrejskej hudby a umenia, organizovanom misiou „Počuj Izrael“ (Jonathan Bernis), ktorý sa uskutočnil na Ukrajine v roku 1994. Od prvých dní založenia je rabínom (pastorom) zboru Boris Saulovič Grisenko, vicepredseda Medzicirkevnej Rady Ukrajiny, čestný doktor teológie CLST (Christian Life School of Theology). V súčasnosti  má KHMZ okolo 1600 členov Hebrejov aj Nehebrejov, ktorí prijali Ješuu Mesiáša (Ježiša Krista) za svojho Pána. Cieľom činnosti zboru je prebudenie hebrejského národa a šírenie hebrejskej mesiánskej vízie po celom svete.

  • Евреям
  • Евреям
  • Евреям

V čo veríme?

Cieľom vízie KHMZ je prebudenie hebrejského národa a zahŕňa v sebe:

  • Prebudenie cirkvi, obnovenie a rozvoj hebrejskej zložky v Tele Mesiáša
  • Spasenie, v prvom rade hebrejského národa, účasť na prebudení medzi ostatnými národmi
  • Opustenie nebiblických extrémov kresťanstva, judaizmu
  • Oslobodenie od „humanizmu“ a okultnej duchovnosti
  • Obnovenie celistvého Tela Mesiáša v súlade s Božím plánom: oslobodenie od antisemitizmu, ľahostajnosti k hebrejskému národu a od nebiblického ponímania.

Для комментирования зарегистрируйтесь через соцсети:

© kemokiev.org –  сайт Киевской еврейской мессианской общины 2000-2017
При использовании материалов сайта гиперссылка на kemokiev.org обязательна
Мнение редакции может не совпадать с мнением авторов