Najnovšie články

NAČO PURIM? PREČO PURIM? PRE KOHO PURIM? / Časť 2. /

2017-03-06 22:19:14

ODKAZ SVIATKU PURIM

Udalosti opísané v Knihe Ester sa stali počas histórie Izraela, o ktorej mudrci hovoria: "Čas, keď Hospodin skryl tvár od Svojho ľudu.“ "A ja istotne skryjem svoju tvár toho dňa pre všetko to zlé, ktoré páchal, keď sa obrátil k iným bohom." 5. Mojž. 31:18

NAČO PURIM? PREČO PURIM? PRE KOHO PURIM? / Časť 1. /

2017-03-06 16:04:29

Pomenovanie sviatku PURIM pochádza od slova „pur“, čo znamená los. Hlavný poradca perzského kráľa Ahasvera Haman, hádzal losy s cieľom stanoviť deň vyhubenia všetkých Hebrejov žijúcich v ríši. Zámer Hamana sa nenaplnil, vďaka statočnosti a odvahe hebrejskej dievčiny Ester (meno v hebrejčine Hadasa) a jej bratranca Mordechaja. Hebreji oddávna oslavujú tieto sviatočné dni, ako spomienku na zázračnú záchranu svojho národa.

MEDZINÁRODÁ MODLITBA PROTI ANTISEMITIZMU A NACIZMU 2017

2017-03-01 12:00:00

1. a 2. apríla 2017 - cirkvi a zbory celého sveta sa zjednotia v MEDZINÁRODNEJ MODLITBE PROTI ANTISEMITIZMU A NACIZMU.

Bude to spoločný duchovný útok proti duchom zloby, nenávisti i ľahostajnosti, proti prekliatiam antisemitizma.

Kyjevský hebrejský mesiánsky zbor

Опубликовано в

S radosťou Vás vítame na stránke Kyjevského hebrejského mesiánskeho zboru! (KHMZ)

Ak Vás zaujíma služba hebrejskému národu, alebo máte otázky, prečo slúžiť Hebrejom alebo ako im slúžiť, alebo sa zaujímate o činnosť KHMZ – vitajte na našej stránke! Dúfame, že tu pre seba nájdete množstvo užitočných informácií.

Kyjevský hebrejský mesiánsky zbor sa zrodil po 1 festivale hebrejskej hudby a umenia, organizovanom misiou „Počuj Izrael“ (Jonathan Bernis), ktorý sa uskutočnil na Ukrajine v roku 1994. Od prvých dní založenia je rabínom (pastorom) zboru Boris Saulovič Grisenko, vicepredseda Medzicirkevnej Rady Ukrajiny, čestný doktor teológie CLST (Christian Life School of Theology). V súčasnosti  má KHMZ okolo 1600 členov Hebrejov aj Nehebrejov, ktorí prijali Ješuu Mesiáša (Ježiša Krista) za svojho Pána. Cieľom činnosti zboru je prebudenie hebrejského národa a šírenie hebrejskej mesiánskej vízie po celom svete.

  • Евреям
  • Евреям
  • Евреям

V čo veríme?

Cieľom vízie KHMZ je prebudenie hebrejského národa a zahŕňa v sebe:

  • Prebudenie cirkvi, obnovenie a rozvoj hebrejskej zložky v Tele Mesiáša
  • Spasenie, v prvom rade hebrejského národa, účasť na prebudení medzi ostatnými národmi
  • Opustenie nebiblických extrémov kresťanstva, judaizmu
  • Oslobodenie od „humanizmu“ a okultnej duchovnosti
  • Obnovenie celistvého Tela Mesiáša v súlade s Božím plánom: oslobodenie od antisemitizmu, ľahostajnosti k hebrejskému národu a od nebiblického ponímania.

© kemokiev.org –  сайт Киевской еврейской мессианской общины 2000-2016
При использовании материалов сайта гиперссылка на kemokiev.org обязательна
Мнение редакции может не совпадать с мнением авторов