Najnovšie články

NOVOROČNÝ MODLITEBNÝ RETRIT SA USKUTOČNÍ V KYJEVE V JANUÁRI 2018

2017-11-14 11:00:00

Для комментирования зарегистрируйтесь через соцсети:

Prvý modlitebný Retrit Kyjevského hebrejského mesiánskeho zboru (KEMO) v roku 2018 bude v dňoch 03. – 08. januára v lokalite PUŠČA VODICA, neďaleko KYJEVA.

Boris Grisenko : Je závisť bezbožným hriech?

2017-11-09 22:00:00

Для комментирования зарегистрируйтесь через соцсети:

Pri zisťovaní, koľko veriacich je medzi sto najbohatšími ľuďmi na svete sa ukázalo, že medzi nimi takmer niet veriacich ľudí. Keď veriaci vidia okolo seba úplatkárov a zločincov, keď sledujú, že chytrí podvodníci sa majú dobre - zabúdajú, že to je dočasné, na veľmi krátku dobu. A to, že knieža tohto sveta Satan, takpovediac "požehnáva" bezbožných, núti niekedy veriacich myslieť si, že márne slúžia Bohu..... Netreba závidieť bezbožníkom.

Každý z nás je povolaný stať sa modlitebným strážcom Izraela!

2017-10-06 13:00:00

Для комментирования зарегистрируйтесь через соцсети:

 

Verím tomu, že keď sa na zemi bude šíriť modlitebné hnutie (a my sme na úplnom počiatku tohto hnutia), vtedy bude Boží dom domom modlitby, domom uctievania. Vtedy bude Cirkev v súlade s Bohom vo všetkom a dôjde k pochopeniu Božieho srdca ohľadne Izraela, ohľadne Jeho cieľov a plánov pre Izrael. V súčasnosti mnohé cirkvi stoja proti tomu.

Kyjevský hebrejský mesiánsky zbor

Опубликовано в

S radosťou Vás vítame na stránke Kyjevského hebrejského mesiánskeho zboru! (KHMZ)

Ak Vás zaujíma služba hebrejskému národu, alebo máte otázky, prečo slúžiť Hebrejom alebo ako im slúžiť, alebo sa zaujímate o činnosť KHMZ – vitajte na našej stránke! Dúfame, že tu pre seba nájdete množstvo užitočných informácií.

Kyjevský hebrejský mesiánsky zbor sa zrodil po 1 festivale hebrejskej hudby a umenia, organizovanom misiou „Počuj Izrael“ (Jonathan Bernis), ktorý sa uskutočnil na Ukrajine v roku 1994. Od prvých dní založenia je rabínom (pastorom) zboru Boris Saulovič Grisenko, vicepredseda Medzicirkevnej Rady Ukrajiny, čestný doktor teológie CLST (Christian Life School of Theology). V súčasnosti  má KHMZ okolo 1600 členov Hebrejov aj Nehebrejov, ktorí prijali Ješuu Mesiáša (Ježiša Krista) za svojho Pána. Cieľom činnosti zboru je prebudenie hebrejského národa a šírenie hebrejskej mesiánskej vízie po celom svete.

  • Евреям
  • Евреям
  • Евреям

V čo veríme?

Cieľom vízie KHMZ je prebudenie hebrejského národa a zahŕňa v sebe:

  • Prebudenie cirkvi, obnovenie a rozvoj hebrejskej zložky v Tele Mesiáša
  • Spasenie, v prvom rade hebrejského národa, účasť na prebudení medzi ostatnými národmi
  • Opustenie nebiblických extrémov kresťanstva, judaizmu
  • Oslobodenie od „humanizmu“ a okultnej duchovnosti
  • Obnovenie celistvého Tela Mesiáša v súlade s Božím plánom: oslobodenie od antisemitizmu, ľahostajnosti k hebrejskému národu a od nebiblického ponímania.

Для комментирования зарегистрируйтесь через соцсети:

© kemokiev.org –  сайт Киевской еврейской мессианской общины 2000-2017
При использовании материалов сайта гиперссылка на kemokiev.org обязательна
Мнение редакции может не совпадать с мнением авторов