Najnovšie články

NOVOROČNÝ MODLITEBNÝ RETRIT SA USKUTOČNÍ V KYJEVE V JANUÁRI 2019

2018-11-01 11:00:00

Для комментирования зарегистрируйтесь через соцсети:

Prvý modlitebný Retrit Kyjevského hebrejského mesiánskeho zboru (KEMO) v roku 2019 bude v dňoch 03. – 09. januára v lokalite PUŠČA VODICA, neďaleko KYJEVA.

Rabín Šimon Pozdyrka: POKÁNIE Z ANTISEMITIZMU A NACIZMU.

2018-07-10 09:00:00

Для комментирования зарегистрируйтесь через соцсети:

Od roku 2008 začali služobníci nášho zboru cestovať po celej krajine a modliť sa za pokánie z hriechu antisemitizmu a Božie odpustenie pre tých, ktorí sa na ňom podieľali, ich potomkov. Začali sme pozorovať zaujímavé odpovede a zákonitosti hlavne v tom, že ľudia z rôznych zborov, cirkví, rôznych národností sa zjednocujú v modlitbe proti tomuto duchu, proti klamstvu nepriateľa a tým pevnostiam, ktoré boli na našom území skrz hriech antisemitizmu a nacizmu. Na takých miestach je zem poškvrnená preliatou ľudskou krvou - tak hovorí Písmo. Vidiac tieto udalosti, nemohli sme mlčať!

Hebrejské sviatky: Odkiaľ? Prečo? Pre koho? (Časť 2)

2018-05-10 09:00:00

Для комментирования зарегистрируйтесь через соцсети:

SVIATKY JEDNOTY RODINY

Poviem ešte o jednej dôležitej stránke sviatkov Hospodinových. Tieto sviatky nie sú len pre stretnutie Boha s nami a nás s Bohom v špeciálnej hĺbke a blízkosti, ale sú taktiež pre naše stretnutie navzájom v Božej prítomnosti. Sviatky zjavujú zmysel a pomáhajú pochopiť hĺbku a rôznorodosť druhého prikázania – lásky k blížnemu. Nie len k jednotlivému blížnemu, ale aj k celému Božiemu národu ako jednej obrovskej Božej rodine.

Kyjevský hebrejský mesiánsky zbor

Опубликовано в Slovensko

S radosťou Vás vítame na stránke Kyjevského hebrejského mesiánskeho zboru! (KHMZ)

Ak Vás zaujíma služba hebrejskému národu, alebo máte otázky, prečo slúžiť Hebrejom alebo ako im slúžiť, alebo sa zaujímate o činnosť KHMZ – vitajte na našej stránke! Dúfame, že tu pre seba nájdete množstvo užitočných informácií.

Kyjevský hebrejský mesiánsky zbor sa zrodil po 1 festivale hebrejskej hudby a umenia, organizovanom misiou „Počuj Izrael“ (Jonathan Bernis), ktorý sa uskutočnil na Ukrajine v roku 1994. Od prvých dní založenia je rabínom (pastorom) zboru Boris Saulovič Grisenko, vicepredseda Medzicirkevnej Rady Ukrajiny, čestný doktor teológie CLST (Christian Life School of Theology). V súčasnosti  má KHMZ okolo 2000 členov Hebrejov aj Nehebrejov, ktorí prijali Ješuu Mesiáša (Ježiša Krista) za svojho Pána. Cieľom činnosti zboru je prebudenie hebrejského národa a šírenie hebrejskej mesiánskej vízie po celom svete.

  • Евреям
  • Евреям
  • Евреям

V čo veríme?

Cieľom vízie KHMZ je prebudenie hebrejského národa a zahŕňa v sebe:

  • Prebudenie cirkvi, obnovenie a rozvoj hebrejskej zložky v Tele Mesiáša
  • Spasenie, v prvom rade hebrejského národa, účasť na prebudení medzi ostatnými národmi
  • Opustenie nebiblických extrémov kresťanstva, judaizmu
  • Oslobodenie od „humanizmu“ a okultnej duchovnosti
  • Obnovenie celistvého Tela Mesiáša v súlade s Božím plánom: oslobodenie od antisemitizmu, ľahostajnosti k hebrejskému národu a od nebiblického ponímania.

Для комментирования зарегистрируйтесь через соцсети:

Добавить комментарий
© kemokiev.org –  сайт Киевской еврейской мессианской общины 2000-2018
При использовании материалов сайта гиперссылка на kemokiev.org обязательна
Мнение редакции может не совпадать с мнением авторов