Najnovšie články

Sukkot

2019-10-11 21:00:00

Для комментирования зарегистрируйтесь через соцсети:

Sviatok Sukkot alebo sviatok stánov završuje cyklus ročných sviatkov a je jedným z troch pútnických sviatkov počas ktorých Tóra predpisuje ukázať sa pred Hospodinovou tvárou.

Mesiac Elul: Čo musí robiť každý Hebrej? / časť II. /

2019-09-09 09:30:00

Для комментирования зарегистрируйтесь через соцсети:

Elul - to je čas konania dobra, čas prejavovania lásky k ľuďom. V tieto dni je dobre postarať sa o materiálne potreby svojich blízkych /a nielen to/. Hebrejská tradícia považuje stav, keď sme ustarostení svojou materiálnou situáciou, za prejav našej materiálnosti, keď sme však znepokojení potrebami druhých ľudí, prejavuje sa v tom naša duchovnosť.

Mesiac Elul: čo musí urobiť každý Hebrej?

2019-09-09 08:00:00

Для комментирования зарегистрируйтесь через соцсети:

Elul je 12. mesiac biblického kalendára, ktorý trvá 29 dní a pripadá na august - september gregoriánskeho kalendára. Názov mesiaca pochádza z aramejského „ve-elinu“ – preskúmať, posudzovať, analyzovať“. Tento mesiac predchádza jesenným biblickým sviatkom, nástupu prvého z nich – Roš hašana (hebrejského nového roka, ktorý sa podľa Písma nazýva „Jom Troa“ – pripomienka zvuku trúby), kedy podľa tradície Boh súdi Svoje stvorenia.

Kyjevský hebrejský mesiánsky zbor

Опубликовано в Slovensko

S radosťou Vás vítame na stránke Kyjevského hebrejského mesiánskeho zboru! (KHMZ)

Ak Vás zaujíma služba hebrejskému národu, alebo máte otázky, prečo slúžiť Hebrejom alebo ako im slúžiť, alebo sa zaujímate o činnosť KHMZ – vitajte na našej stránke! Dúfame, že tu pre seba nájdete množstvo užitočných informácií.

Kyjevský hebrejský mesiánsky zbor sa zrodil po 1 festivale hebrejskej hudby a umenia, organizovanom misiou „Počuj Izrael“ (Jonathan Bernis), ktorý sa uskutočnil na Ukrajine v roku 1994. Od prvých dní založenia je rabínom (pastorom) zboru Boris Saulovič Grisenko, vicepredseda Medzicirkevnej Rady Ukrajiny, čestný doktor teológie CLST (Christian Life School of Theology). V súčasnosti  má KHMZ okolo 2000 členov Hebrejov aj Nehebrejov, ktorí prijali Ješuu Mesiáša (Ježiša Krista) za svojho Pána. Cieľom činnosti zboru je prebudenie hebrejského národa a šírenie hebrejskej mesiánskej vízie po celom svete.

  • Евреям
  • Евреям
  • Евреям

V čo veríme?

Cieľom vízie KHMZ je prebudenie hebrejského národa a zahŕňa v sebe:

  • Prebudenie cirkvi, obnovenie a rozvoj hebrejskej zložky v Tele Mesiáša
  • Spasenie, v prvom rade hebrejského národa, účasť na prebudení medzi ostatnými národmi
  • Opustenie nebiblických extrémov kresťanstva, judaizmu
  • Oslobodenie od „humanizmu“ a okultnej duchovnosti
  • Obnovenie celistvého Tela Mesiáša v súlade s Božím plánom: oslobodenie od antisemitizmu, ľahostajnosti k hebrejskému národu a od nebiblického ponímania.

Для комментирования зарегистрируйтесь через соцсети:

You have no rights to post comments©kemokiev.org – сайт Киевской еврейской мессианской общины 2000-2019. Все материалы, размещенные на kemokiev.org, являются собственностью сайта.
При использовании материалов, упоминание КЕМО и активная ссылка на страницу публикации обязательны.
Мнение редакции может не совпадать с мнением авторов.