RADOSŤ, KTORÚ PRED NAMI SKRÝVALI.

Опубликовано в

kuruyan
Mocne sa radovať a tancovať pred Pánom je prikázané v Tóre a v knihách Prorokov. Opakovane sa v nich hovorí o tom, že Boží ľud sa nemá hanbiť vyjadriť tú radosť, ktorú Boh rozlieva do ich sŕdc. V starohebrejskom jazyku, v ktorom je písaný Tanach - Biblia, je šesť rôznych slov, ktorých hlavný, alebo jeden z hlavných významov je „kričať od radosti“. Je niekoľko slov, zmysel ktorých je „hlasno sa veseliť a smiať sa“.

Для комментирования зарегистрируйтесь через соцсети:

Boris Grisenko: Prečo je potrebná osobitná služba Hebrejom?

Опубликовано в

 546475678

Chcel by som povedať niekoľko slov o správnom vzťahu k bolesti; o tom, aby sme, prežívajúc vlastnú bolesť, dokázali neohradzovať sa touto bolesťou pred Bohom a ľuďmi; aby sme vedeli odtrhnúť oči od seba a v Duchu Svätom uvideli cudziu bolesť. O tom, ako si nás Hospodin chce používať na uzdravenie a obľahčenie cudzej bolesti, aby nás naučil, ako pomáhať tým, ktorým je horšie ako nám.

Для комментирования зарегистрируйтесь через соцсети:

Čo zasľúbil Boh Izraelu. (Časť I.)

Опубликовано в

regnum picture 14937358162599018 normal

Chaverim, poďme sa porozprávať o Božích večných zasľúbeniach svojmu ľudu, Izraelu. Preto sa pozrieme na miesta Písma, ktoré hovoria o proroctvách a zasľúbeniach Izraelu, o hebrejskom ľude, Jeruzaleme na konci časov alebo vo večnosti. To znamená proroctvá, ktoré sa ešte nenaplnili úplne, alebo sa budú napĺňať neskôr.

Для комментирования зарегистрируйтесь через соцсети:

Boris Grisenko, Andrej Lugovskyj: VYBURCUJTE SVOJU MODLITBU UŽ TERAZ ! /Časť II./

Опубликовано в

168

Teraz chce Pán aby sme prešli na novú, kvalitnú úroveň modlitby. Nie je to jednoduché, žiada si to naše úsilie. Existujú určité problémy, ktoré bránia modlitebnému rastu. Jedným z hlavných je: „plánovacie“ myslenie.

Для комментирования зарегистрируйтесь через соцсети:

Boris Grisenko: Tri ciele pokánia hebrejského národa.

Опубликовано в

3 цели

V tretej kapitole Skutkov apoštolov sa Peter obracia k izraelským mužom, splnomocneným predstaviteľom hebrejského ľudu, ktorí sa zhromaždili na dvore Chrámu vo sviatok Pesach. (Len dospelí muži mohli reprezentovať izraelský ľud.) Hovorí s nimi, ale jeho slová patria celému izraelskému ľudu. Rozpráva o potrebe pokánia pred Bohom a o tom, že toto pokánie má niekoľko účelov:

Для комментирования зарегистрируйтесь через соцсети:

Čo zasľúbil Boh Izraelu. (Časť 2.)

Опубликовано в

regnum picture 14937358162599018 normal

6. Hozeáš 6:2 „Oživí nás o dva dni, na tretí deň nás postaví na nohy, a budeme žiť pred Jeho tvárou.“

Veľmi dôležité a neobyčajné proroctvo prorokov Izraela. Je zrejmé, že reč nie je o dvoch obyčajných dňoch. Keď si spomenieme, že pre Boha je „tisíc rokov, ako jeden deň“, tak toto proroctvo sa začína prejavovať. Žijeme na začiatku 3.tisícročia po vzkriesení Mesiáša, keď nastáva práve toto obnovenie. A toto hebrejské slovo povstať znamená „obnoviť“, „zdvihnúť“, a to znamená „vzkriesiť z mŕtvych".

Для комментирования зарегистрируйтесь через соцсети:

Tlaky a zúfalstvo ako schodíky k duchovnému víťazstvu.

Опубликовано в

maninpress

Keď lisujú olivu – dostávajú olej. Takto sa to deje v našom živote. Božie svetlo, Jeho oheň, Jeho pomoc (a niekedy aj On Sám) obzvlášť silne prichádzajú, keď na nás tlačia životné okolnosti, keď je nám ťažko.

Для комментирования зарегистрируйтесь через соцсети:

Boris Grisenko, Andrej Lugovskyj: VYBURCUJTE SVOJU MODLITBU UŽ TERAZ ! /Časť III. /

Опубликовано в

168

Druhým našim vážnym problémom v modlitbe je neschopnosť zamerať sa na cieľ a udržať smerovanie. Často sa stáva, že sa začneme modliť za určitý cieľ a už o 5-10-15 minút sa ľudia modlia s "blúdiacim pohľadom", automaticky - zabudli na cieľ modlitby. Zdá sa, že sa modlia, ale už "neprítomní", nedržia zameranie a cieľ modlitby.

Для комментирования зарегистрируйтесь через соцсети:

© kemokiev.org –  сайт Киевской еврейской мессианской общины 2000-2018
При использовании материалов сайта гиперссылка на kemokiev.org обязательна
Мнение редакции может не совпадать с мнением авторов