Čo zasľúbil Boh Izraelu. (Časť 2.)

Опубликовано в

regnum picture 14937358162599018 normal

6. Hozeáš 6:2 „Oživí nás o dva dni, na tretí deň nás postaví na nohy, a budeme žiť pred Jeho tvárou.“

Veľmi dôležité a neobyčajné proroctvo prorokov Izraela. Je zrejmé, že reč nie je o dvoch obyčajných dňoch. Keď si spomenieme, že pre Boha je „tisíc rokov, ako jeden deň“, tak toto proroctvo sa začína prejavovať. Žijeme na začiatku 3.tisícročia po vzkriesení Mesiáša, keď nastáva práve toto obnovenie. A toto hebrejské slovo povstať znamená „obnoviť“, „zdvihnúť“, a to znamená „vzkriesiť z mŕtvych".

Для комментирования зарегистрируйтесь через соцсети:

Tlaky a zúfalstvo ako schodíky k duchovnému víťazstvu.

Опубликовано в

maninpress

Keď lisujú olivu – dostávajú olej. Takto sa to deje v našom živote. Božie svetlo, Jeho oheň, Jeho pomoc (a niekedy aj On Sám) obzvlášť silne prichádzajú, keď na nás tlačia životné okolnosti, keď je nám ťažko.

Для комментирования зарегистрируйтесь через соцсети:

Boris Grisenko, Andrej Lugovskyj: VYBURCUJTE SVOJU MODLITBU UŽ TERAZ ! /Časť III. /

Опубликовано в

168

Druhým našim vážnym problémom v modlitbe je neschopnosť zamerať sa na cieľ a udržať smerovanie. Často sa stáva, že sa začneme modliť za určitý cieľ a už o 5-10-15 minút sa ľudia modlia s "blúdiacim pohľadom", automaticky - zabudli na cieľ modlitby. Zdá sa, že sa modlia, ale už "neprítomní", nedržia zameranie a cieľ modlitby.

Для комментирования зарегистрируйтесь через соцсети:

Boris Grisenko : Je závisť bezbožným hriech?

Опубликовано в

b89186bff69163d129de0f6373f7f73f

Pri zisťovaní, koľko veriacich je medzi sto najbohatšími ľuďmi na svete sa ukázalo, že medzi nimi takmer niet veriacich ľudí. Keď veriaci vidia okolo seba úplatkárov a zločincov, keď sledujú, že chytrí podvodníci sa majú dobre - zabúdajú, že to je dočasné, na veľmi krátku dobu. A to, že knieža tohto sveta Satan, takpovediac "požehnáva" bezbožných, núti niekedy veriacich myslieť si, že márne slúžia Bohu..... Netreba závidieť bezbožníkom.

Для комментирования зарегистрируйтесь через соцсети:

Čo zasľúbil Boh Izraelu. (Časť I.)

Опубликовано в

regnum picture 14937358162599018 normal

Chaverim, poďme sa porozprávať o Božích večných zasľúbeniach svojmu ľudu, Izraelu. Preto sa pozrieme na miesta Písma, ktoré hovoria o proroctvách a zasľúbeniach Izraelu, o hebrejskom ľude, Jeruzaleme na konci časov alebo vo večnosti. To znamená proroctvá, ktoré sa ešte nenaplnili úplne, alebo sa budú napĺňať neskôr.

Для комментирования зарегистрируйтесь через соцсети:

Boris Grisenko, Andrej Lugovskyj: VYBURCUJTE SVOJU MODLITBU UŽ TERAZ ! /Časť II./

Опубликовано в

168

Teraz chce Pán aby sme prešli na novú, kvalitnú úroveň modlitby. Nie je to jednoduché, žiada si to naše úsilie. Existujú určité problémy, ktoré bránia modlitebnému rastu. Jedným z hlavných je: „plánovacie“ myslenie.

Для комментирования зарегистрируйтесь через соцсети:

Boris Grisenko: VYBURCUJTE SVOJU MODLITBU UŽ TERAZ ! /Časť I./

Опубликовано в

168

Všetko, čo robíme, musí byť sprevádzané vážnou modlitbou. Keď naše aktivity a začiatky nebudú preniknuté pôsobením Ducha Svätého, zostanú telesnými a duševnými, naše snahy povedú len k vonkajšiemu dojmu na krátku dobu a nebudú mať dlhodobé výsledky.

Для комментирования зарегистрируйтесь через соцсети:

Sloboda a iné nebezpečenstvá pre mládež.

Опубликовано в

isabell

Žijeme v takej dobe, kedy má mládež v rukách také tromfy, ktoré nemali mnohé predchádzajúce pokolenia. Je to osobitný, udivujúci čas, ktorý dáva mládeži osobitné výhody! Tu sú iba niektoré z nich:

  • Sociálna sloboda

Mládež nie je zviazaná takými tvrdými sociálnymi, kultúrnymi a kastovými obmedzeniami ako v minulosti. Pretože ešte na začiatku 20. storočia mladý človek, ktorý sa narodil v rodine chudobných kresťanov, sa prakticky nemohol prebojovať do inej sociálnej vrstvy.
Alebo ak sa on alebo ona dokonca aj narodili v meste, prebojovať sa medzi vyššie vrstvy bolo možné iba pre výnimočne talentovaných a priebojných. A keď ste sa narodili v židovskom mestečku, tak to už ste mali úplne super-problémy!

Для комментирования зарегистрируйтесь через соцсети:

© kemokiev.org –  сайт Киевской еврейской мессианской общины 2000-2017
При использовании материалов сайта гиперссылка на kemokiev.org обязательна
Мнение редакции может не совпадать с мнением авторов