RADOSŤ, KTORÚ PRED NAMI SKRÝVALI.

Опубликовано в Slovo rabína

kuruyan
Mocne sa radovať a tancovať pred Pánom je prikázané v Tóre a v knihách Prorokov. Opakovane sa v nich hovorí o tom, že Boží ľud sa nemá hanbiť vyjadriť tú radosť, ktorú Boh rozlieva do ich sŕdc. V starohebrejskom jazyku, v ktorom je písaný Tanach - Biblia, je šesť rôznych slov, ktorých hlavný, alebo jeden z hlavných významov je „kričať od radosti“. Je niekoľko slov, zmysel ktorých je „hlasno sa veseliť a smiať sa“.

V podstate takmer všetky tieto slová boli v tradičnom synodálnom preklade skryté. Len v málo prípadoch sú preložené adekvátne. V podstate všade tam, kde je napísané „kričte od radosti! Jasajte a skáčte od nadšenia“, sa proste hovorí „radujte a veseľte sa“. Dokonca je celý rad miest, kde sloveso „kričať od radosti“ je preložené slovom „spievať“.

Preveroval som rôzne slovníky, a v celom rade miest Písma toto hebrejské sloveso vôbec nemá taký zmysel. No namiesto toho, aby sa tieto slová preložili správne – „kričte od radosti“, „Boží ľud kričal od radosti....“, „hlasno sa veselil“ (t.j., smial sa a radostne kričal), - je to preložené jednoducho „ľud Boží spieval“.

Som za spievanie! V našom zbore spievajú toľko, že niektorí ľudia si myslia, že keď sa končia chvály, končí sa služba šabatu J. Pretože u mnohých dobrých ľudí celá bohoslužba zaberá toľko času, koľko u nás chvály. Ale v podstate spievanie je len časťou vyjadrenia Božej radosti.

Žijeme v dobe, keď sa obnovuje hebrejský originál po celom svete, v mnohých zboroch a cirkvách! Nielen v novozákonných, ale aj ostatných, ktorí si želajú piť šťavu z hebrejskej olivy, ku ktorej sú, ukazuje sa, naštepení (o čom ani netušili). Chcú sa obnoviť v plnosti biblického originálu Tanachu aj Novej Zmluvy, v ktorom sú pestré farby Božej dúhy! V množstve farieb a odtieňov Božej radosti, jasania, oslavy, sviatkov, ktoré zaberajú také veľké miesto v Božom Slove a v živote Božieho ľudu.

 © Boris Grisenko

Для комментирования зарегистрируйтесь через соцсети:

Добавить комментарий
© kemokiev.org –  сайт Киевской еврейской мессианской общины 2000-2018
При использовании материалов сайта гиперссылка на kemokiev.org обязательна
Мнение редакции может не совпадать с мнением авторов