Słowo Rabina

rebe molitvaBoris Grisenko – jest za?o?ycielem Kijowskiej ?ydowskiej Mesja?skiej Wsp?lnoty (KEMO) i liderem od pierwszych dni jej powstania tj. od 1995 roku. Borys Grisenko jest r?wnie? wiceprzewodnicz?cym Mi?dzyko?cielnej Rady Ukrainy, uznanym doktorem teologii CLST (Christian Life School of Theology), autorem ksi??ek na temat teologii mesja?skiej.

To on zainicjowa? we Wsp?lnocie niestandardowe formy s?u?by: kluby zainteresowa?, spotkania kawiarniane, szabaty uliczne (sobotnie nabo?e?stwa) i koncerty po?wi?cone ?wi?tom Biblijnym. Na nabo?e?stwach KEMO, po raz pierwszy, w uwielbieniu Boga zacz?to szeroko wykorzystywa? ?ydowsk? muzyk? XVIII-XIX w., powsta?? na terenie Ukrainy. Poprzez te s?u?by w ci?gu lat dzia?alno?ci Wsp?lnoty, tysi?ce ludzi przysz?o do Boga.

STÓJ W WOLNOŚCI !

Опубликовано в

Stój

Przed retreatem zrozumiałem, że wielu ludzi przyjedzie tutaj z duszewnymi i duchowymi drzazgami, strzałami zasianymi w ich życiu, i że Bóg będzie ich uwalniać na retreacie. I widzimy, jak wielu niesamowitych cudów Bóg już dokonał i jak wiele cudów będzie się jeszcze ujawniać po zakończeniu retreatu. Ponieważ w jedności szukamy Pana, umacniając się nawzajem, pomagając sobie nawzajem, te strzały i odłamki kłamstwa złego zostaną wyrwane! Ale przyjmując tę wolność, będziemy musieli jej chronić. 

Для комментирования зарегистрируйтесь через соцсети:

JAK MODLIĆ SIĘ ZA IZRAEL I DLACZEGO JEST TO POTRZEBNE KOŚCIOŁOWI?

Опубликовано в

za izrail1

Możemy po prostu błogosławić Izrael i Żydów. Możemy. Ale na pewno modlitwa będzie o wiele bardziej skuteczna, jeśli zrozumiemy czego dziś Bóg oczekuje od Swojego narodu i od Izraela. Czy powinniśmy modlić się o pokój dla Izraela? Powinniśmy. Biblia mówi o tym wyraźnie: „Proście o pokój dla Jeruzalemu...” (Psalm 122). Kiedy czytamy „proście o pokój” rozumiemy to w wąskim znaczeniu tego słowa, ale w oryginale użyte jest słowo „szalom”. Szalom to nie tylko pokój, ale kompletność, całość, spójność, harmonia i pełnia.

Для комментирования зарегистрируйтесь через соцсети:

BORIS GRISENKO: Dlaczego Bóg dał nam WOLNOŚĆ? (CZĘŚĆ II)

Опубликовано в

tokio1

Podczas styczniowego retreatu modlitewnego Duch Święty pokazał nam, że głównym kierunkiem, w którym teraz działa, jest wolność. Zobaczmy - czym jest wolność dla człowieka w Bogu? Wolność: OD CZEGOŚ czy DO CZEGOŚ ?

- Chwała Bogu za starożytny Izrael! Ponieważ jedną z Bożych łask dla wszystkich wierzących z Nowego Testamentu ze wszystkich narodów jest to, że możemy uczyć się błędach Izraela. Nie musimy już zataczać tych samych kręgów potknięć, błędów, niepowodzeń, grzechów i tak dalej, ani każdy z osobna, ani jako całe narody.

Для комментирования зарегистрируйтесь через соцсети:

Dlaczego krzyczysz ?!

Опубликовано в

Krzyk

Dlaczego wierzący czasami krzyczą podczas modlitw i nabożeństw? Dlaczego krzyczymy we wspólnocie? Po co to ?!! Krótko skomentuję te pytania, które są zadawane(często z oburzeniem). Przyjaciele - kto pamięta, ile jest w Tanach - czyli tzw. Styarym Testamencie żydowskich słów, które przekazują różne znaczenia wyrazu „krzyk”? Ja znam sześć. Być może jest ich jeszcze kilka. Podstawowe znaczenie wszystkich tych hebrajskich słów to: „krzyk radości”, „krzyk z radości”, „krzyk powodujący radość”. Czy możecie sobie to wyobrazić?

Для комментирования зарегистрируйтесь через соцсети:

Radość, którą przed nami ukrywano.

Опубликовано в

kuruyan

Intensywna i silna radość przed Panem została przykazana w Torze i w księgach Proroków. Wielokrotnie jest tam mowa o tym, że Boży lud nie powinien się krępować wyrażania radości, którą Bóg wlewa w ich serca. W języku hebrajskim, w którym została napisana Biblia – Tanach , istnieje 6 różnych słów, których głównym lub jednym z głównych znaczeń jest „krzyczeć z radości”. Są dwa słowa o znaczeniu „głośno się weselić, śmiać się , i rechotać”.

Для комментирования зарегистрируйтесь через соцсети:

Zapamiętajcie tą cechę fałszywego duchowego ojca!

Опубликовано в

the nsls game of thrones 1080x675

Jedna z kluczowych cech charakterystycznych dla fałszywego duchowego ojca opisana jest w Mateusza 23:5 - próżność: „Wszystkie swe uczynki spełniają w tym celu, żeby się ludziom pokazać.” Przeciwną cecha prawdziwego duchowego ojca jest skromność i pokora. Prawdziwy duchowy ojciec stara się imponować - nie ludziom, ale podobać się Bogu.

Для комментирования зарегистрируйтесь через соцсети:

BORIS GRISENKO: Dlaczego Bóg dał nam WOLNOŚĆ? (CZĘŚĆ I)

Опубликовано в

tokio1

Podczas styczniowego retreatu modlitewnego Duch Święty pokazał nam, że głównym kierunkiem, w którym działa teraz, jest wolność. Zobaczmy - czym jest dla człowieka wolność w Bogu? Wolność: OD czegoś czy DLA czegoś ?

Для комментирования зарегистрируйтесь через соцсети:

©kemokiev.org – сайт Киевской еврейской мессианской общины 2000-2019. Все материалы, размещенные на kemokiev.org, являются собственностью сайта.
При использовании материалов, упоминание КЕМО и активная ссылка на страницу публикации обязательны.
Мнение редакции может не совпадать с мнением авторов.