Słowo Rabina

rebe molitvaBoris Grisenko – jest za?o?ycielem Kijowskiej ?ydowskiej Mesja?skiej Wsp?lnoty (KEMO) i liderem od pierwszych dni jej powstania tj. od 1995 roku. Borys Grisenko jest r?wnie? wiceprzewodnicz?cym Mi?dzyko?cielnej Rady Ukrainy, uznanym doktorem teologii CLST (Christian Life School of Theology), autorem ksi??ek na temat teologii mesja?skiej.

To on zainicjowa? we Wsp?lnocie niestandardowe formy s?u?by: kluby zainteresowa?, spotkania kawiarniane, szabaty uliczne (sobotnie nabo?e?stwa) i koncerty po?wi?cone ?wi?tom Biblijnym. Na nabo?e?stwach KEMO, po raz pierwszy, w uwielbieniu Boga zacz?to szeroko wykorzystywa? ?ydowsk? muzyk? XVIII-XIX w., powsta?? na terenie Ukrainy. Poprzez te s?u?by w ci?gu lat dzia?alno?ci Wsp?lnoty, tysi?ce ludzi przysz?o do Boga.

Zapamiętajcie tą cechę fałszywego duchowego ojca!

Опубликовано в

the nsls game of thrones 1080x675

Jedna z kluczowych cech charakterystycznych dla fałszywego duchowego ojca opisana jest w Mateusza 23:5 - próżność: „Wszystkie swe uczynki spełniają w tym celu, żeby się ludziom pokazać.” Przeciwną cecha prawdziwego duchowego ojca jest skromność i pokora. Prawdziwy duchowy ojciec stara się imponować - nie ludziom, ale podobać się Bogu.

Для комментирования зарегистрируйтесь через соцсети:

BORIS GRISENKO: Dlaczego Bóg dał nam WOLNOŚĆ? (CZĘŚĆ I)

Опубликовано в

tokio1

Podczas styczniowego retreatu modlitewnego Duch Święty pokazał nam, że głównym kierunkiem, w którym działa teraz, jest wolność. Zobaczmy - czym jest dla człowieka wolność w Bogu? Wolność: OD czegoś czy DLA czegoś ?

Для комментирования зарегистрируйтесь через соцсети:

BORIS GRISENKO: „Nastaną czasy trudne”. A dla kogo trudne ?

Опубликовано в

Picture blog sorrow

Apostoł rabin Saul (Paweł) ostrzegł nas w 2 liście do Tymoteusza że, w ostatecznych dniach nastaną czasy trudne.

A dlaczego trudne? Naturalnie, kiedy to czytamy, oczekujemy „poważnych” prześladowań, prób i represji. Ale jest tam napisane coś innego.

Для комментирования зарегистрируйтесь через соцсети:

Co Bóg obiecał Izraelowi? (CZĘŚĆ 2)

Опубликовано в

regnum picture 14937358162599018 normal

6. Ozeasza 6:2: „Po dwóch dniach wskrzesi nas do życia, trzeciego dnia podniesie nas i będziemy żyli przed jego obliczem”.

To bardzo ważne i niezwykłe proroctwo wypowiedziane przez proroków Izraela. Oczywiste jest, że nie chodzi tu o dwa zwyczajne dni. Kiedy przypominamy sobie, że dla Boga „tysiąc lat jest jak jeden dzień”, wówczas to proroctwo zaczyna się odsłaniać. Żyjemy na początku trzeciego tysiąclecia po zmartwychwstaniu Mesjasza, i właśnie teraz zachodzi ta odbudowa. A użyte w tym proroctwie hebrajskie słowo „podnieść” oznacza też „przywrócić”, „podźwignąć”, a także „wskrzesić z martwych”.

Для комментирования зарегистрируйтесь через соцсети:

BORIS GRISENKO: Dlaczego Bóg dał nam WOLNOŚĆ? (CZĘŚĆ II)

Опубликовано в

tokio1

Podczas styczniowego retreatu modlitewnego Duch Święty pokazał nam, że głównym kierunkiem, w którym teraz działa, jest wolność. Zobaczmy - czym jest wolność dla człowieka w Bogu? Wolność: OD CZEGOŚ czy DO CZEGOŚ ?

- Chwała Bogu za starożytny Izrael! Ponieważ jedną z Bożych łask dla wszystkich wierzących z Nowego Testamentu ze wszystkich narodów jest to, że możemy uczyć się błędach Izraela. Nie musimy już zataczać tych samych kręgów potknięć, błędów, niepowodzeń, grzechów i tak dalej, ani każdy z osobna, ani jako całe narody.

Для комментирования зарегистрируйтесь через соцсети:

BORIS GRISENKO: Dlaczego potrzeba szczególnej służby dla narodu żydowskiego?

Опубликовано в

 546475678

Chciałbym powiedzieć kilka słów o właściwym nastawieniem do bólu, abyśmy umieli przeżywać swój ból, nie odgradzając się nim od wszystkich (od Boga, ludzi), abyśmy mogli oderwać oczy od samych sienie i z pomocą Ducha Świętego, dostrzegli ból innych. Chcę mówić o tym, jak Bóg chce nas użyć, aby uzdrowić lub zmniejszyć czyjś ból, i nauczyć nas, jak pomóc tym, którym jest gorzej niż nam.

Для комментирования зарегистрируйтесь через соцсети:

BORYS GRISENKO : Trzy cele pokuty narodu żydowskiego.

Опубликовано в

3 цели

W trzecim rozdziale Dziejów Apostolskich, Apostoł Piotr zwraca się do mężów Izraela, do pełnomocnych przedstawicieli narodu żydowskiego, zgromadzonych na dziedzińcu Świątyni podczas święta Pesach (tylko dorośli mężczyźni mogli reprezentować lud Izraela). Rozmawia z nimi, ale nawołuje do pokuty wszystkich Izraelczyków. Mówi, że muszą pokutować przed Bogiem i że ta pokuta ma kilka celów:

Для комментирования зарегистрируйтесь через соцсети:

Co Bóg obiecał Izraelowi? (CZĘŚĆ 1)

Опубликовано в

regnum picture 14937358162599018 normal

Haverim, porozmawiajmy o wiecznych obietnicach Bożych dla Jego narodu - dla Izraela. Aby to zrobić, spójrzmy na miejsca w Biblii, które mówią o proroctwach i obietnicach dla Izraela, o narodzie żydowskim , o Jerozolimie pod koniec czasów albo w wieczności. Czyli chodzi o te proroctwa, które jeszcze nie zostały całkowicie wypełnione lub zostaną wypełnione w przyszłości.

Для комментирования зарегистрируйтесь через соцсети:

© kemokiev.org –  сайт Киевской еврейской мессианской общины 2000-2017
При использовании материалов сайта гиперссылка на kemokiev.org обязательна
Мнение редакции может не совпадать с мнением авторов