Słowo Rabina

rebe molitvaBoris Grisenko – jest za?o?ycielem Kijowskiej ?ydowskiej Mesja?skiej Wsp?lnoty (KEMO) i liderem od pierwszych dni jej powstania tj. od 1995 roku. Borys Grisenko jest r?wnie? wiceprzewodnicz?cym Mi?dzyko?cielnej Rady Ukrainy, uznanym doktorem teologii CLST (Christian Life School of Theology), autorem ksi??ek na temat teologii mesja?skiej.

To on zainicjowa? we Wsp?lnocie niestandardowe formy s?u?by: kluby zainteresowa?, spotkania kawiarniane, szabaty uliczne (sobotnie nabo?e?stwa) i koncerty po?wi?cone ?wi?tom Biblijnym. Na nabo?e?stwach KEMO, po raz pierwszy, w uwielbieniu Boga zacz?to szeroko wykorzystywa? ?ydowsk? muzyk? XVIII-XIX w., powsta?? na terenie Ukrainy. Poprzez te s?u?by w ci?gu lat dzia?alno?ci Wsp?lnoty, tysi?ce ludzi przysz?o do Boga.

JAK MODLIĆ SIĘ ZA IZRAEL I DLACZEGO JEST TO POTRZEBNE KOŚCIOŁOWI?

Опубликовано в

za izrail1

Możemy po prostu błogosławić Izrael i Żydów. Możemy. Ale na pewno modlitwa będzie o wiele bardziej skuteczna, jeśli zrozumiemy czego dziś Bóg oczekuje od Swojego narodu i od Izraela. Czy powinniśmy modlić się o pokój dla Izraela? Powinniśmy. Biblia mówi o tym wyraźnie: „Proście o pokój dla Jeruzalemu...” (Psalm 122). Kiedy czytamy „proście o pokój” rozumiemy to w wąskim znaczeniu tego słowa, ale w oryginale użyte jest słowo „szalom”. Szalom to nie tylko pokój, ale kompletność, całość, spójność, harmonia i pełnia.

Для комментирования зарегистрируйтесь через соцсети:

BORIS GRISENKO: Dlaczego Bóg dał nam WOLNOŚĆ? (CZĘŚĆ II)

Опубликовано в

tokio1

Podczas styczniowego retreatu modlitewnego Duch Święty pokazał nam, że głównym kierunkiem, w którym teraz działa, jest wolność. Zobaczmy - czym jest wolność dla człowieka w Bogu? Wolność: OD CZEGOŚ czy DO CZEGOŚ ?

- Chwała Bogu za starożytny Izrael! Ponieważ jedną z Bożych łask dla wszystkich wierzących z Nowego Testamentu ze wszystkich narodów jest to, że możemy uczyć się błędach Izraela. Nie musimy już zataczać tych samych kręgów potknięć, błędów, niepowodzeń, grzechów i tak dalej, ani każdy z osobna, ani jako całe narody.

Для комментирования зарегистрируйтесь через соцсети:

BORIS GRISENKO: Dlaczego potrzeba szczególnej służby dla narodu żydowskiego?

Опубликовано в

 546475678

Chciałbym powiedzieć kilka słów o właściwym nastawieniem do bólu, abyśmy umieli przeżywać swój ból, nie odgradzając się nim od wszystkich (od Boga, ludzi), abyśmy mogli oderwać oczy od samych sienie i z pomocą Ducha Świętego, dostrzegli ból innych. Chcę mówić o tym, jak Bóg chce nas użyć, aby uzdrowić lub zmniejszyć czyjś ból, i nauczyć nas, jak pomóc tym, którym jest gorzej niż nam.

Для комментирования зарегистрируйтесь через соцсети:

Radość, którą przed nami ukrywano.

Опубликовано в

kuruyan

Intensywna i silna radość przed Panem została przykazana w Torze i w księgach Proroków. Wielokrotnie jest tam mowa o tym, że Boży lud nie powinien się krępować wyrażania radości, którą Bóg wlewa w ich serca. W języku hebrajskim, w którym została napisana Biblia – Tanach , istnieje 6 różnych słów, których głównym lub jednym z głównych znaczeń jest „krzyczeć z radości”. Są dwa słowa o znaczeniu „głośno się weselić, śmiać się , i rechotać”.

Для комментирования зарегистрируйтесь через соцсети:

Zapamiętajcie tą cechę fałszywego duchowego ojca!

Опубликовано в

the nsls game of thrones 1080x675

Jedna z kluczowych cech charakterystycznych dla fałszywego duchowego ojca opisana jest w Mateusza 23:5 - próżność: „Wszystkie swe uczynki spełniają w tym celu, żeby się ludziom pokazać.” Przeciwną cecha prawdziwego duchowego ojca jest skromność i pokora. Prawdziwy duchowy ojciec stara się imponować - nie ludziom, ale podobać się Bogu.

Для комментирования зарегистрируйтесь через соцсети:

BORIS GRISENKO: Dlaczego Bóg dał nam WOLNOŚĆ? (CZĘŚĆ I)

Опубликовано в

tokio1

Podczas styczniowego retreatu modlitewnego Duch Święty pokazał nam, że głównym kierunkiem, w którym działa teraz, jest wolność. Zobaczmy - czym jest dla człowieka wolność w Bogu? Wolność: OD czegoś czy DLA czegoś ?

Для комментирования зарегистрируйтесь через соцсети:

BORIS GRISENKO: „Nastaną czasy trudne”. A dla kogo trudne ?

Опубликовано в

Picture blog sorrow

Apostoł rabin Saul (Paweł) ostrzegł nas w 2 liście do Tymoteusza że, w ostatecznych dniach nastaną czasy trudne.

A dlaczego trudne? Naturalnie, kiedy to czytamy, oczekujemy „poważnych” prześladowań, prób i represji. Ale jest tam napisane coś innego.

Для комментирования зарегистрируйтесь через соцсети:

© kemokiev.org –  сайт Киевской еврейской мессианской общины 2000-2018
При использовании материалов сайта гиперссылка на kemokiev.org обязательна
Мнение редакции может не совпадать с мнением авторов