Słowo Rabina

rebe molitvaBoris Grisenko – jest za?o?ycielem Kijowskiej ?ydowskiej Mesja?skiej Wsp?lnoty (KEMO) i liderem od pierwszych dni jej powstania tj. od 1995 roku. Borys Grisenko jest r?wnie? wiceprzewodnicz?cym Mi?dzyko?cielnej Rady Ukrainy, uznanym doktorem teologii CLST (Christian Life School of Theology), autorem ksi??ek na temat teologii mesja?skiej.

To on zainicjowa? we Wsp?lnocie niestandardowe formy s?u?by: kluby zainteresowa?, spotkania kawiarniane, szabaty uliczne (sobotnie nabo?e?stwa) i koncerty po?wi?cone ?wi?tom Biblijnym. Na nabo?e?stwach KEMO, po raz pierwszy, w uwielbieniu Boga zacz?to szeroko wykorzystywa? ?ydowsk? muzyk? XVIII-XIX w., powsta?? na terenie Ukrainy. Poprzez te s?u?by w ci?gu lat dzia?alno?ci Wsp?lnoty, tysi?ce ludzi przysz?o do Boga.

Co Bóg obiecał Izraelowi? (CZĘŚĆ 1)

Опубликовано в

regnum picture 14937358162599018 normal

Haverim, porozmawiajmy o wiecznych obietnicach Bożych dla Jego narodu - dla Izraela. Aby to zrobić, spójrzmy na miejsca w Biblii, które mówią o proroctwach i obietnicach dla Izraela, o narodzie żydowskim , o Jerozolimie pod koniec czasów albo w wieczności. Czyli chodzi o te proroctwa, które jeszcze nie zostały całkowicie wypełnione lub zostaną wypełnione w przyszłości.

Для комментирования зарегистрируйтесь через соцсети:

9 Aw : czas płaczu czy szczególnego zawierzenia Bogu?

Опубликовано в

9 АВА

W kalendarzu żydowskim są daty, przypominające o dramatycznych wydarzeniach w historii narodu. 9 Aw – jest jednym  z takich dni.  Tego dnia został przesądzony los pokolenia pustyni, w Jerozolimie zostały zburzone obydwie Świątynie, upadła twierdza Betar – ostatni bastion żydowskiego oporu podczas powstania Bar-Kochby (po czym rozpoczęło  się masowe wygnanie Żydów z Ziemi Izraela), Jerozolima została zniszczona;

Для комментирования зарегистрируйтесь через соцсети:

Nowoczesny judaizm i niemesjański judaizm I wieku – to różne religie

Опубликовано в

o vajnosti evreyskogo ponimaniya biblii

Nowoczesny judaizm, a nawet  niemesjański judaizm I wieku – to różne religie.  Postrzegać nowoczesny judaizmu jako identyczny do judaizmu pierwszego wieku – to tak, jakby uważać, że współczesny kościół dokładnie odzwierciedla styl życia, myślenia i posługi pierwszych wspólnot chrześcijańskich.

Для комментирования зарегистрируйтесь через соцсети:

W jaki sposób możemy nieustannie wypełniać się Bożą miłością?

Опубликовано в

bojya lubov

Zanim ludzie poznają Boga mogą doświadczać w swoim życiu  wiele bólu i cierpienia. Ale po spotkaniu z Bogiem, zmieniamy się –  stajemy się silnymi, szczęśliwymi i radosnymi... Bóg daje nam to, czego nie są w stanie dać nam  ludzie, jak również nikt nie może nam tego odebrać. Bóg daje nam siłę przebaczać, uzdrawia wszystkie nasze rany, zamienia ból i wstyd naszej przeszłości na Jego moc i chwałę. Bóg daje nam to, czego brakowało nam, zanim Go poznaliśmy  – On daje swoją miłość, ochronę, bezpieczeństwo, prawdziwe zwycięstwo.

Для комментирования зарегистрируйтесь через соцсети:

© kemokiev.org –  сайт Киевской еврейской мессианской общины 2000-2017
При использовании материалов сайта гиперссылка на kemokiev.org обязательна
Мнение редакции может не совпадать с мнением авторов