Słowo Rabina

rebe molitvaBoris Grisenko – jest za?o?ycielem Kijowskiej ?ydowskiej Mesja?skiej Wsp?lnoty (KEMO) i liderem od pierwszych dni jej powstania tj. od 1995 roku. Borys Grisenko jest r?wnie? wiceprzewodnicz?cym Mi?dzyko?cielnej Rady Ukrainy, uznanym doktorem teologii CLST (Christian Life School of Theology), autorem ksi??ek na temat teologii mesja?skiej.

To on zainicjowa? we Wsp?lnocie niestandardowe formy s?u?by: kluby zainteresowa?, spotkania kawiarniane, szabaty uliczne (sobotnie nabo?e?stwa) i koncerty po?wi?cone ?wi?tom Biblijnym. Na nabo?e?stwach KEMO, po raz pierwszy, w uwielbieniu Boga zacz?to szeroko wykorzystywa? ?ydowsk? muzyk? XVIII-XIX w., powsta?? na terenie Ukrainy. Poprzez te s?u?by w ci?gu lat dzia?alno?ci Wsp?lnoty, tysi?ce ludzi przysz?o do Boga.

BORIS GRISENKO: Dlaczego potrzeba szczególnej służby dla narodu żydowskiego?

Опубликовано в

 546475678

Chciałbym powiedzieć kilka słów o właściwym nastawieniem do bólu, abyśmy umieli przeżywać swój ból, nie odgradzając się nim od wszystkich (od Boga, ludzi), abyśmy mogli oderwać oczy od samych sienie i z pomocą Ducha Świętego, dostrzegli ból innych. Chcę mówić o tym, jak Bóg chce nas użyć, aby uzdrowić lub zmniejszyć czyjś ból, i nauczyć nas, jak pomóc tym, którym jest gorzej niż nam.

Для комментирования зарегистрируйтесь через соцсети:

BORYS GRISENKO : Trzy cele pokuty narodu żydowskiego.

Опубликовано в

3 цели

W trzecim rozdziale Dziejów Apostolskich, Apostoł Piotr zwraca się do mężów Izraela, do pełnomocnych przedstawicieli narodu żydowskiego, zgromadzonych na dziedzińcu Świątyni podczas święta Pesach (tylko dorośli mężczyźni mogli reprezentować lud Izraela). Rozmawia z nimi, ale nawołuje do pokuty wszystkich Izraelczyków. Mówi, że muszą pokutować przed Bogiem i że ta pokuta ma kilka celów:

Для комментирования зарегистрируйтесь через соцсети:

Co Bóg obiecał Izraelowi? (CZĘŚĆ 1)

Опубликовано в

regnum picture 14937358162599018 normal

Haverim, porozmawiajmy o wiecznych obietnicach Bożych dla Jego narodu - dla Izraela. Aby to zrobić, spójrzmy na miejsca w Biblii, które mówią o proroctwach i obietnicach dla Izraela, o narodzie żydowskim , o Jerozolimie pod koniec czasów albo w wieczności. Czyli chodzi o te proroctwa, które jeszcze nie zostały całkowicie wypełnione lub zostaną wypełnione w przyszłości.

Для комментирования зарегистрируйтесь через соцсети:

9 Aw : czas płaczu czy szczególnego zawierzenia Bogu?

Опубликовано в

9 АВА

W kalendarzu żydowskim są daty, przypominające o dramatycznych wydarzeniach w historii narodu. 9 Aw – jest jednym  z takich dni.  Tego dnia został przesądzony los pokolenia pustyni, w Jerozolimie zostały zburzone obydwie Świątynie, upadła twierdza Betar – ostatni bastion żydowskiego oporu podczas powstania Bar-Kochby (po czym rozpoczęło  się masowe wygnanie Żydów z Ziemi Izraela), Jerozolima została zniszczona;

Для комментирования зарегистрируйтесь через соцсети:

BORIS GRISENKO: „Nastaną czasy trudne”. A dla kogo trudne ?

Опубликовано в

Picture blog sorrow

Apostoł rabin Saul (Paweł) ostrzegł nas w 2 liście do Tymoteusza że, w ostatecznych dniach nastaną czasy trudne.

A dlaczego trudne? Naturalnie, kiedy to czytamy, oczekujemy „poważnych” prześladowań, prób i represji. Ale jest tam napisane coś innego.

Для комментирования зарегистрируйтесь через соцсети:

Co Bóg obiecał Izraelowi? (CZĘŚĆ 2)

Опубликовано в

regnum picture 14937358162599018 normal

6. Ozeasza 6:2: „Po dwóch dniach wskrzesi nas do życia, trzeciego dnia podniesie nas i będziemy żyli przed jego obliczem”.

To bardzo ważne i niezwykłe proroctwo wypowiedziane przez proroków Izraela. Oczywiste jest, że nie chodzi tu o dwa zwyczajne dni. Kiedy przypominamy sobie, że dla Boga „tysiąc lat jest jak jeden dzień”, wówczas to proroctwo zaczyna się odsłaniać. Żyjemy na początku trzeciego tysiąclecia po zmartwychwstaniu Mesjasza, i właśnie teraz zachodzi ta odbudowa. A użyte w tym proroctwie hebrajskie słowo „podnieść” oznacza też „przywrócić”, „podźwignąć”, a także „wskrzesić z martwych”.

Для комментирования зарегистрируйтесь через соцсети:

Nowoczesny judaizm i niemesjański judaizm I wieku – to różne religie

Опубликовано в

o vajnosti evreyskogo ponimaniya biblii

Nowoczesny judaizm, a nawet  niemesjański judaizm I wieku – to różne religie.  Postrzegać nowoczesny judaizmu jako identyczny do judaizmu pierwszego wieku – to tak, jakby uważać, że współczesny kościół dokładnie odzwierciedla styl życia, myślenia i posługi pierwszych wspólnot chrześcijańskich.

Для комментирования зарегистрируйтесь через соцсети:

© kemokiev.org –  сайт Киевской еврейской мессианской общины 2000-2017
При использовании материалов сайта гиперссылка на kemokiev.org обязательна
Мнение редакции может не совпадать с мнением авторов