Zapamiętajcie tą cechę fałszywego duchowego ojca!

Опубликовано в Słowo Rabina

the nsls game of thrones 1080x675

Jedna z kluczowych cech charakterystycznych dla fałszywego duchowego ojca opisana jest w Mateusza 23:5 - próżność: „Wszystkie swe uczynki spełniają w tym celu, żeby się ludziom pokazać.” Przeciwną cecha prawdziwego duchowego ojca jest skromność i pokora. Prawdziwy duchowy ojciec stara się imponować - nie ludziom, ale podobać się Bogu.

Szósty werset kontynuuje: „Lubią zaszczytne miejsca na ucztach i pierwsze krzesła w synagogach.” – i znów próżność i ambicja. Odwrotnie - cechą prawdziwego duchowego ojca nie jest dążenie do uzyskania publicznej sławy i honoru i stawienie sobie tego za cel.

I dalej: „Chcą, by ich pozdrawiano na rynkach i żeby ludzie nazywali ich Rabbi.” albo apostoł, apostoł! Wielki wielki ! „Otóż wy nie pozwalajcie nazywać się Rabbi, albowiem jeden jest wasz Nauczyciel, a wy wszyscy braćmi jesteście. Nikogo też na ziemi nie nazywajcie waszym ojcem; jeden bowiem jest Ojciec wasz, Ten w niebie. Nie chciejcie również, żeby was nazywano mistrzami, bo jeden jest tylko wasz Mistrz, Chrystus.."

Co mówi Pan? Zwraca się do wszystkich swoich uczniów i ostrzega ich przed próżnością, ambicją, przed najpoważniejszą klęską, która była udziałem wielu przywódców Izraela - mówić jedno, a robić drugie. Bóg mówi: Nie naśladujcie ich, nie uzurpujcie sobie władzy Mojżesza, nie każcie ludziom słuchać was jak Słowa Bożego.
© Boris Grisenko 

Для комментирования зарегистрируйтесь через соцсети:

Добавить комментарий
© kemokiev.org –  сайт Киевской еврейской мессианской общины 2000-2018
При использовании материалов сайта гиперссылка на kemokiev.org обязательна
Мнение редакции может не совпадать с мнением авторов