JAK MODLIĆ SIĘ ZA IZRAEL I DLACZEGO JEST TO POTRZEBNE KOŚCIOŁOWI?

Опубликовано в Słowo Rabina

za izrail1

Możemy po prostu błogosławić Izrael i Żydów. Możemy. Ale na pewno modlitwa będzie o wiele bardziej skuteczna, jeśli zrozumiemy czego dziś Bóg oczekuje od Swojego narodu i od Izraela. Czy powinniśmy modlić się o pokój dla Izraela? Powinniśmy. Biblia mówi o tym wyraźnie: „Proście o pokój dla Jeruzalemu...” (Psalm 122). Kiedy czytamy „proście o pokój” rozumiemy to w wąskim znaczeniu tego słowa, ale w oryginale użyte jest słowo „szalom”. Szalom to nie tylko pokój, ale kompletność, całość, spójność, harmonia i pełnia.

Wszystko to może nastąpić tylko wtedy, kiedy Izrael naprawdę i prawdziwie zjednoczy się ze swoim Bogiem oraz zaufa swojemu Królowi z rodu Dawida - Jeszua. Kiedy Izrael przyjmie swoją rolę sługi dla innych ludzi i kiedy Kościół ze wszystkich narodów przyjmie swoją braterską i siostrzaną rolę w stosunku do Izraela.

Dlatego kiedy modlimy się o pokój w Izraelu, lepiej modlić się o Szalom we wszystkich znaczeniach tego słowa – bo w ten sposób będziemy się modlić o zbawienie narodu żydowskiego, o jego otwartość nie tylko na Boga i Mesjasza, ale też o otwartość na wierzących z innych narodów. Jednocześnie będziemy modlić się o to, aby kościoły w różnych krajach otwierały się na Izrael.

Błogosławić Izrael to znaczy modlić się także za tych, którzy są przeciwni Izraelowi lub wobec niego obojętni, ponieważ nie ma innego kraju na świecie, który znajduje się w tak szczególnym oblężeniu. Wygląda na to, że postępuje odbudowa, odnowienie, ale widzimy, że pokój nie nastaje.

Jeszcze jedna ważna i smutna kwestia. Wśród kościołów na Ukrainie, z wyjątkiem kilku, nadal nie ma głębokiego objawienia, że należy modlić się za Izrael. Myślę, że w miarę tego, jak ważność stałej głębokiej modlitwy o naród żydowski i Izrael będzie objawiana starszym posługującym różnych kościołów, wspólnot i denominacji, doprowadzi to między innymi do jedności w Ciele Mesjasza opartej na Słowie Bożym. Zgodnie z listem do Efezjan, właśnie to objawienie o żydowskiej resztce, o zjednoczeniu wierzących z różnych narodów z Bożym Izraelem wokół tego żydowskiego rdzenia , wiernych Panu Żydów - jest czynnikiem połączenia oraz przywrócenia jedności i pełni Ciała Pana. Jest faktorem tego wielkiego przebudzenia, które nadchodzi.

(c) Boris Grisenko //z wywiadu z Sergiejem Diemidowiczem

Для комментирования зарегистрируйтесь через соцсети:

You have no rights to post comments©kemokiev.org – сайт Киевской еврейской мессианской общины 2000-2019. Все материалы, размещенные на kemokiev.org, являются собственностью сайта.
При использовании материалов, упоминание КЕМО и активная ссылка на страницу публикации обязательны.
Мнение редакции может не совпадать с мнением авторов.