Jaka jest nasza rola w odbudowie narodu żydowskiego?

Опубликовано в Słowo Rabina

Новости КЕМО

Słowo rabina Borisa Grisenko , na jednym z retritów wspólnoty KEMO, po żarliwej modlitwie o rozwój żydowskiego ruchu mesjańskiego i upadek ducha antysemityzmu.

Po zakończeniu modlitwy rabin skoncentrował uwagę słuchaczy na ciągłej kontynuacji wstawiennictwa za naród żydowski. Między innymi o usunięcie zasłony antysemityzmu i obojętności wobec narodu Bożego.

„Kiedy zagłębiamy się w temat żydowski , wywołuje to określony sprzeciw. Służba Kościoła z narodów- narodowi żydowskiemu - Izraelowi – to jedno z ważniejszych zadań całego kościoła w ostatnich dniach. Jest na to wiele dowodów”.

Jeden z nich rabin przytoczył na podstawie słów proroka Izajasza 61:1. Słowo „zbawienie” po hebrajsku oznacza „Jeszua”( Jezus ). Drugi werset tego rozdziału wskazuje na to, co dzieje się w dniach ostatecznych. Jednym z kierunków modlitwy wierzących znających moc modlitwy jest - nie umilknąć przez wzgląd na Syjon - symbol narodu żydowskiego. Nie milczeć ze względu na Jeruzalem - stolicę narodu żydowskiego i duchową stolicę świata. Nie milczeć i nie przestawać się modlić o to, żeby wypełniło się wszystko, co opisywał Izajasz, żeby zajaśniała sprawiedliwość Izraela i aby ta sprawiedliwość zajaśniała jak płonąca lampa Jeszua Mesjasza dla Izraela i dla całego świata. Komentując trzeci werset, mówca również zaznaczył : „Bożym planem jest odbudowa narodu żydowskiego, narodu Izraela”. I aby ten plan, który na razie pozostał niezrealizowany - zaczął się wypełniać - nieobojętni wierzący powinni coraz mocniej i mocniej modlić się za Syjon, za Izrael, za naród żydowski, za Jeruzalem.

„I dzisiaj, jesteśmy tutaj zaangażowani w modlitwę, i dołączyliśmy do modlitwy nakazanej przez Boga” – w dalszej części rabin zachęcał i wzywał, abyśmy nie zamilkli, i przypominali Bogu w modlitwach o Jego żydowskim narodzie. Werset 8-my mówi o tym, że „Bóg przysiągł na Siebie, że tak się stanie, i On powiedział, że od nas zależy aby to się wydarzyło w końcu czasów i dlatego Bóg nakazał : nie milczcie!”.

Początek 10 –go wersetu : „Wchodźcie, wchodźcie przez bramę , przygotujcie drogę dla narodu!” – tu jest mowa o tym, że wierzący ze wszystkich narodów muszą przejść przez zbawienie, to jest wejść w otwarte drzwi Jeszua ( po hebrajsku „zbawienie”). W przeciwnym wypadku nie będziemy w stanie pomóc jeszcze odległemu, nie widzącemu Boga narodowi Izraela. Musimy wejść w głębię Bożego Słowa, Bożych obietnic danych Bożemu Izraelowi (Syjonowi, Jerozolimie). Musimy uczynić to czymś własnym, osobistym, i w ten sposób dalej przygotowywać drogę narodowi Izraela.

Druga część 10-go wersetu: Torujcie, torujcie ścieżkę, usuwajcie kamienie”. Zamiast wyrównywać drogę przed Izraelem, kościół maksymalnie tą drogę zasłonił, i w wielu miejscach część kościoła w dalszym ciągu ją przysłania. Słowo mówi, że odłamane żydowskie gałązki zostaną wszczepione do swojego naturalnego –żydowskiego drzewa oliwnego (Rz.11.) i niewierzący Żydzi zobaczą w tym drzewie nie coś obcego i kościelnego, ale cos im bliskiego i całkowicie żydowskiego. Kościół zrobił wszystko, żeby nie zobaczyli i żeby nie przyszli, a my musimy utorować drogę i usunąć kamienie”.

Zagłębiając się w Biblijny werset : „Torujcie, torujcie ścieżkę dla narodu żydowskiego, usuwajcie kamienie, podnieście sztandar nad ludami!” - mówca podkreślił, że na tym sztandarze, który wierzący muszą podnieść jako znak dla wszystkich narodów aż po krańce ziemi, jest napisane: „ Powiedzcie córce syjońskiej: Oto nadchodzi twoje zbawienie, oto Jego zapłata idzie z Nim, a Jego nagroda jest przed Nim”(werset 11-12). Okazuje się, że ci, którzy to już zrozumieli, są wzywani przez Boga nie tylko do ogłaszania zbawienia Izraelowi, ale także do utorowania drogi do odbudowy, odrodzenia narodu żydowskiego, poprzez odnowienie wierzących ze wszystkich narodów aż po krańce ziemi. Aby mogli mówić Żydom, że ich Zbawiciel nadchodzi, przygotowuje odrodzenie Izraela i nagrodzi wszystkich, którzy powrócą do Niego, przyjmą Go i wejdą w otwarte drzwi zbawienia.

Każdy ma wybór: przyjąć lub zignorować – tą posługę wierzących z różnych narodów, która będzie kontynuowana do momentu, dopóki nie nastąpi wielkie odrodzenie Izraela, dopóki Izrael nie będzie nazwany narodem świętym, odkupionym przez Pana.

W kluczu tego słowa wszyscy uczestnicy retritu, modlili się o objawienie Bożej prawdy o przywrócenie elementu żydowskiego w Ciele Mesjasza, dla wszystkich idących za Bogiem i pragnących wypełnienia Jego Biblijnych prawd.

Для комментирования зарегистрируйтесь через соцсети:

Добавить комментарий
© kemokiev.org –  сайт Киевской еврейской мессианской общины 2000-2018
При использовании материалов сайта гиперссылка на kemokiev.org обязательна
Мнение редакции может не совпадать с мнением авторов