Hebrejské sviatky: Odkiaľ? Prečo? Pre koho? (Časť 2)

Опубликовано в

prazdniki

SVIATKY JEDNOTY RODINY

Poviem ešte o jednej dôležitej stránke sviatkov Hospodinových. Tieto sviatky nie sú len pre stretnutie Boha s nami a nás s Bohom v špeciálnej hĺbke a blízkosti, ale sú taktiež pre naše stretnutie navzájom v Božej prítomnosti. Sviatky zjavujú zmysel a pomáhajú pochopiť hĺbku a rôznorodosť druhého prikázania – lásky k blížnemu. Nie len k jednotlivému blížnemu, ale aj k celému Božiemu národu ako jednej obrovskej Božej rodine.

Для комментирования зарегистрируйтесь через соцсети:

Jom Kipur. Deň vykúpenia. Sviatok milosti

Опубликовано в

yki

„Jom Kipur“, známy ako „Deň vykúpenia“, sa slávi desiateho dňa mesiaca Tišrej a završuje desať dní pokánia. Názov „Jom Kipur“ vznikol v stredovekej rabínskej literatúre. V Tóre sa tento sviatok nazýva Jom-cha-Kippurim – deň pokrytia, alebo ukrytia hriechov. Slovo „kipur“ pochádza z dvoch hebrejských slov: „kofer“ – „peňažné vykúpenie, „kaporet“ – „pokrytie“ alebo „ukrytie“.

Для комментирования зарегистрируйтесь через соцсети:

NAČO PURIM? PREČO PURIM? PRE KOHO PURIM? / Časť 1. /

Опубликовано в

Queen Esther

Pomenovanie sviatku PURIM pochádza od slova „pur“, čo znamená los. Hlavný poradca perzského kráľa Ahasvera Haman, hádzal losy s cieľom stanoviť deň vyhubenia všetkých Hebrejov žijúcich v ríši. Zámer Hamana sa nenaplnil, vďaka statočnosti a odvahe hebrejskej dievčiny Ester (meno v hebrejčine Hadasa) a jej bratranca Mordechaja. Hebreji oddávna oslavujú tieto sviatočné dni, ako spomienku na zázračnú záchranu svojho národa.

Для комментирования зарегистрируйтесь через соцсети:

Tu bi-Švat - Nový rok stromov. /Roš Ha Šana la Ilanot/

Опубликовано в

 TuBiShvat

Mark Twain po návšteve Svätej  Zeme v roku 1867 napísal: "Zo všetkých zemí s úbohým vzhľadom Palestína sa môže nazvať princeznou.  Kopce, púšte bezfarebné a neopísateľnej podoby.  Doliny zaplnené púšťou a zakrpateným rastlinstvom.... Je to beznádejne spustošená zem, skrušujúca  srdce ." Aký ohromujúci  kontrast medzi tým, o čom svedčil  Mark Twain v čase jeho cestovania a tým, aká krásna krajina Izrael je dnes.

Для комментирования зарегистрируйтесь через соцсети:

HEBREJSKÉ SVIATKY: Odkiaľ? Prečo? Pre koho?

Опубликовано в

prazdniki

Sviatky sú najživšie spomienky a dojmy, ktoré si prinášame z detstva, sprevádzajú nás celý život a odovzdávame ich nasledujúcemu pokoleniu. Mnohoročná história hebrejského národa spája staroveké pokolenia s nami, žijúcimi v 21. storočí. A do dnešného dňa Hebrejov, rozptýlených po celej zemi, v určité dni zjednocujú oslavy, vyjadrujúce tradície a ustanovenia našich praotcov.

Для комментирования зарегистрируйтесь через соцсети:

NAČO PURIM? PREČO PURIM? PRE KOHO PURIM? / Časť 2. /

Опубликовано в

purim 1

ODKAZ SVIATKU PURIM

Udalosti opísané v Knihe Ester sa stali počas histórie Izraela, o ktorej mudrci hovoria: "Čas, keď Hospodin skryl tvár od Svojho ľudu.“ "A ja istotne skryjem svoju tvár toho dňa pre všetko to zlé, ktoré páchal, keď sa obrátil k iným bohom." 5. Mojž. 31:18

Для комментирования зарегистрируйтесь через соцсети:

Chanuka - Víťazstvo biblického, hebrejského ducha !

Опубликовано в

7666ca201955bcac01998abce09c57

Písmo tento sviatok nazýva sviatkom obnovenia  (Ján 10:22), knihy Makabejských - "sviatok očistenia", Josephus Flavius - "sviatok svetla". Čo znamená slovo  „chanuka“? Slová „Chanukat  ba bajt - nový byt, chanak (lachanok ) - slávnostne otvoriť, sláviť otvorenie nového bytu. Pozrime sa, čo predchádzalo udalostiam Chanuky!

Для комментирования зарегистрируйтесь через соцсети:

© kemokiev.org –  сайт Киевской еврейской мессианской общины 2000-2018
При использовании материалов сайта гиперссылка на kemokiev.org обязательна
Мнение редакции может не совпадать с мнением авторов