Šavuot

Опубликовано в

SH 2

Šavuot je sviatok, ktorý nasleduje po sviatku Pesach a je jedným z troch sviakov, počas ktorých sa musel každý muž ukázať v Jeruzaleme, aby sa poklonil Bohu v chráme.

Для комментирования зарегистрируйтесь через соцсети:

HEBREJSKÉ SVIATKY: Odkiaľ? Prečo? Pre koho?

Опубликовано в

prazdniki

Sviatky sú najživšie spomienky a dojmy, ktoré si prinášame z detstva, sprevádzajú nás celý život a odovzdávame ich nasledujúcemu pokoleniu. Mnohoročná história hebrejského národa spája staroveké pokolenia s nami, žijúcimi v 21. storočí. A do dnešného dňa Hebrejov, rozptýlených po celej zemi, v určité dni zjednocujú oslavy, vyjadrujúce tradície a ustanovenia našich praotcov.

Для комментирования зарегистрируйтесь через соцсети:

NAČO PURIM? PREČO PURIM? PRE KOHO PURIM? / Časť 2. /

Опубликовано в

purim 1

ODKAZ SVIATKU PURIM

Udalosti opísané v Knihe Ester sa stali počas histórie Izraela, o ktorej mudrci hovoria: "Čas, keď Hospodin skryl tvár od Svojho ľudu.“ "A ja istotne skryjem svoju tvár toho dňa pre všetko to zlé, ktoré páchal, keď sa obrátil k iným bohom." 5. Mojž. 31:18

Для комментирования зарегистрируйтесь через соцсети:

Duchovné zameranie v období do sviatku Šavuot

Опубликовано в

13324458 899167700192567 102568187 o


1. Pozrieť si Božie Slovo, v prvom rade knihu Exodus (Šemot – Mená), od 15. do 19. kapitoly. Uchopiť napísané, hĺbavo premýšľať nad prečítaným, modliť sa a prosiť, aby Boh ukázal, aké poučenie môžeme získať z týchto kapitol.

Для комментирования зарегистрируйтесь через соцсети:

Hebrejské sviatky: Odkiaľ? Prečo? Pre koho? (Časť 2)

Опубликовано в

prazdniki

SVIATKY JEDNOTY RODINY

Poviem ešte o jednej dôležitej stránke sviatkov Hospodinových. Tieto sviatky nie sú len pre stretnutie Boha s nami a nás s Bohom v špeciálnej hĺbke a blízkosti, ale sú taktiež pre naše stretnutie navzájom v Božej prítomnosti. Sviatky zjavujú zmysel a pomáhajú pochopiť hĺbku a rôznorodosť druhého prikázania – lásky k blížnemu. Nie len k jednotlivému blížnemu, ale aj k celému Božiemu národu ako jednej obrovskej Božej rodine.

Для комментирования зарегистрируйтесь через соцсети:

Jom Kipur. Deň vykúpenia. Sviatok milosti

Опубликовано в

yki

„Jom Kipur“, známy ako „Deň vykúpenia“, sa slávi desiateho dňa mesiaca Tišrej a završuje desať dní pokánia. Názov „Jom Kipur“ vznikol v stredovekej rabínskej literatúre. V Tóre sa tento sviatok nazýva Jom-cha-Kippurim – deň pokrytia, alebo ukrytia hriechov. Slovo „kipur“ pochádza z dvoch hebrejských slov: „kofer“ – „peňažné vykúpenie, „kaporet“ – „pokrytie“ alebo „ukrytie“.

Для комментирования зарегистрируйтесь через соцсети:

NAČO PURIM? PREČO PURIM? PRE KOHO PURIM? / Časť 1. /

Опубликовано в

Queen Esther

Pomenovanie sviatku PURIM pochádza od slova „pur“, čo znamená los. Hlavný poradca perzského kráľa Ahasvera Haman, hádzal losy s cieľom stanoviť deň vyhubenia všetkých Hebrejov žijúcich v ríši. Zámer Hamana sa nenaplnil, vďaka statočnosti a odvahe hebrejskej dievčiny Ester (meno v hebrejčine Hadasa) a jej bratranca Mordechaja. Hebreji oddávna oslavujú tieto sviatočné dni, ako spomienku na zázračnú záchranu svojho národa.

Для комментирования зарегистрируйтесь через соцсети:

©kemokiev.org – сайт Киевской еврейской мессианской общины 2000-2019. Все материалы, размещенные на kemokiev.org, являются собственностью сайта.
При использовании материалов, упоминание КЕМО и активная ссылка на страницу публикации обязательны.
Мнение редакции может не совпадать с мнением авторов.