SIMCHAT TORA

Опубликовано в Sviatky

Simchat tora

Simchat Tora - (Radosť z Tóry) je jedným z najveselších a najjasnejších sviatkov v živote hebrejského národa.

Osobité slávenie tohto dňa sa ustanovilo v dobe babylonského zajatia (raný stredovek) približne pred tisíc rokmi, keď bol trojročný cyklus čítania Tóry nahradený ročným cyklom. Tento sviatok sa nespomína v Biblii, jednako nie je v rozpore s Duchom Písma, nakoľko zachované rituály a prikázania sviatku: slávnostný sprievod so zvitkami Tóry, sprevádzaný tancami, čítanie Tóry v synagóge dokonca aj chlapcami, všeobecný jasot a radosť všetkého ľudu Izraela, vyjadrujú lásku každého Hebreja k svojmu Stvoriteľovi a vieru v Jeho Slovo.

A niet sa čomu diviť, pretože Izraelu Boh zveril Slovo Božie. "V čom je teda prednosť Žida?...predovšetkým, že Židom boli zverené Slová Božie."  list Rimanom 3:1a-2

Kráľ Dávid hovorí: "Ďakujem Ti celým srdcom, ospevujem Ťa pred božstvami. Skláňam sa oproti Tvojmu svätému chrámu, pre Tvoju milosť a  ospevujem Tvoje meno, lebo si zvelebil nadovšetko Svoje meno a Svoje slovo."  Žalm 138:1-2

"Hospodine, naveky pevne stojí v nebesiach Tvoje slovo."  Žalm 119:89

"Sviecou mojim nohám je Tvoje slovo a svetlom mojim chodníkom."  Žalm 119:105

"Ja radujem sa Tvojej reči, ako ten, ktorý hojnú korisť nachádza."  Žalm 119:162

V knihe Nehemiáša je napísané "...lebo radosť z Hospodina je vaša sila."  Nehemiáš 8:10b

Rabín Josef Jicchak hovoril: "Veselými tancami a roztrhanými podrážkami na Simchat Tora je možné dosiahnuť viac než modlitbou na Jom Kipur. V jednej z modlitieb, ktorá sa číta v tento deň, sa hovorí:  "Veseľte a radujte sa na Simchat Tora a obkľúčte  Tóru úctou, lebo najlepší zisk pre človeka je poznanie, ktoré nadobudne ako výsledok jej učenia. Je drahšia ako červené zlato a perly..... Ona je naším životom, posilňuje nás a osvecuje našu cestu. Oslávim svojho Boha, budem sa radovať, keď sa mi zjaví. Všetky moje nádeje budú spojené s Ním."

Jedno z mien Ješuu je Slovo Božie. "Potom som videl otvorené nebo. Ajhľa: biely kôň a Ten, čo sedí na ňom, menuje sa Verný, Pravý a spravodlivo súdi a bojuje, Jeho oči - ohnivý plameň, na hlave mnoho diadémov, meno napísané, ktoré nezná nikto, len On sám, odetý do plášťa, zmáčaného krvou a Jeho meno: Slovo Božie." Zjavenie Jána 19:11-13

Tento sviatok je živý pre každého Božieho syna a Božiu dcéru. "Na počiatku bolo Slovo a Slovo bolo u Boha a Boh bol to Slovo. Toto (Slovo) bolo na počiatku u Boha. Ním povstalo všetko a bez Neho nepovstalo nič, čo povstalo. V Ňom bol život a život bol svetlom ľudí."  Ev. Jána 1:1-4

Boh stelesnil Svoje Slovo vo Svojom Synovi: "A to Slovo sa stalo telom, prebývalo medzi nami a my hľadeli sme na Jeho slávu, ako na slávu jednorodeného od Otca." Ev. Jána 1:14

A poslal Ho na zem ku každému človeku, v prvom rade Židom a potom aj pohanom, aby " nezahynul, ale večný život mal každý, kto verí v Neho."  Ev. Jána 3:16

Для комментирования зарегистрируйтесь через соцсети:

Добавить комментарий
© kemokiev.org –  сайт Киевской еврейской мессианской общины 2000-2018
При использовании материалов сайта гиперссылка на kemokiev.org обязательна
Мнение редакции может не совпадать с мнением авторов