Prečo by kresťania mali sláviť Chanuku

Опубликовано в Sviatky

Channukiah BLOG 5

Všeobecné chápanie obdobia sviatkov v decembri, spočíva v tom, že Vianoce sú sviatkom kresťanov a Chanuka - to je sviatok Hebrejov.

Neveľa kresťanov má nejaký vzťah k Chanuke,  sťaby nebola biblickým sviatkom Izraela. Avšak skutočnosť, že Ješua  slávil Chanuku, by mal posunúť kresťanov aspoň k premýšľaniu o možnej dôležitosti tohto sviatku pre ich vieru.

Nebude zveličením konštatovať, že keby nebolo Chanuky,  celkom by sa mohlo stať, že by nebolo Vianoc. Chanuka pripravila cestu pre narodenie a službu Ješuu. Preto by kresťania nemali iba zaželať šťastnú Chanuku zhromaždeniu Hebrejov, ale tiež ju sami sláviť!

Boh darúva víťazstvo

História Chanuky sa začína v dobe medzi Starým a Novým Zákonom, keď Antiochus IV.  Epifanes, začal vládnuť gréckemu impériu. V tom čase, keď helenizácia už vážne ohrozovala  prežitie judaizmu, Antiochus bol posadnutý myšlienkou zničiť hebrejskú vieru a následne hebrejský ľud.

Nielen, že zabil veľkňaza Oniasa III., ale aj vyvraždil 40 tisíc obyvateľov Jeruzalema. Zakázal všetky obety, služby v Chráme a dodržiavanie Šabatu i sviatkov. Chrám premenil na chrám Zeusa, Písmo Sväté bolo zničené a Hebreji boli nútení zúčastňovať sa pohanských obradov.

V snahe zničiť každý prejav judaizmu, bolo posledným útokom obetovanie prasaťa na obetnom oltári Chrámu, čím bol tento poškvrnený. Rodina Makabejcov, z kňazskej línie Árona, sa postavila na čelo povstania proti zlému vládcovi a zázračným spôsobom získavala víťazstvo za víťazstvom, nad mocnými gréckymi armádami, do tých čias, kým sa Chrám neočistil a Bohoslužby v ňom neboli obnovené.

25 aaron with lampstand

Tak to je to, čo sa slávi  v čase Chanuky -  znova posvätenie Chrámu Bohu Izraela - od počiatku známy ako sviatok Posvätenia. Chanuka  je hebrejské slovo, ktoré pochádza zo slova „posväcovať".

Porážka gréckej armády touto malou skupinou hebrejských zelótov, nebola ničím iným, ako zázrakom. Boh znova ukázal Svoju nemennú lásku a vernosť Svojmu ľudu, zachrániac ho od hrozby zničenia. A toto už samo o sebe je dôvodom pre oslavu.

Ďalej sa v histórii hovorí, že keď Hebreji znova vstúpili  do Jeruzalema a vošli do Chrámu, našli zásobu oleja  do chrámovej menory ( sedemramenný svietnik), potrebného na zapálenie svetla a  udržiavanie plameňa na nej,  len na jeden deň. Zázračným spôsobom však olej horel počas ôsmich dní, kým nepriniesli viac oleja z Galilee - táto cesta tam a späť trvala osem dní.

Príbeh o zázraku s olejom, nenájdeme v knihách, ktoré boli zaradené do Svätého Písma, preto vo veľkej miere sa táto udalosť považuje za legendu, hoci prvá Chanuka sa skutočne oslavovala osem dní, a v prvom storočí sviatok nazývali sviatkom svetla. Je možné, že niekedy archeológia nájde odpoveď o pravdivosti tejto histórii.

Moment obratu v histórii

Proroctvo o udalostiach, ktoré viedli k povstaniu Makabejcov, bolo neobyčajne detailne predpovedané v Starozákonnej knihe Daniel, v ôsmej kapitole. Anjel Gabriel opisuje prorokovi Danielovi nastavajúce ohavnosti kráľa, ktorý ukončí prinášanie obetí a poškvrní svätostánok.

Skutočnosť, že toto proroctvo bolo prorokované približne 250 rokov pred bezprostrednými udalosťami poukazuje na to, nakoľko vážna bola hrozba pre hebrejský ľud. Povstanie Makabejcov bolo zvratom v histórii, ktorý zachránil hebrejský ľud i jeho  náboženstvo od hrozby zániku.

Tento historický príbeh i  mnoho archeologických nálezov, ktoré ho potvrdzujú, poskytujú dôkazy o existencii Chrámu v Jeruzaleme. A preto, pokiaľ sa súčasní nepriatelia Izraela, pokúšajú prepísať históriu, popierajúc samotný fakt existencie Chrámu v Jeruzaleme, dostáva slávenie Chanuky nový význam.

Ježiš a Chanuka

V Evanjeliu Jána, 10. kapitola,  Ježiš vošiel do Chrámu, v čase sviatku Posvätenia. Dokonale poznal históriu, ktorá súvisela s týmto sviatkom, aj to, že Chrám, v ktorom sa nachádzal, sa už veľmi skoro prestane využívať.

A je to správne, keď aj v súčasnosti si kresťania pripomenú vernosť Boha voči Hebrejom počas prvej Chanuky. Keby sa Antiochovi podarilo zničiť ľud Izraela, nebolo by hebrejskejženy, menom Mária, ktorá sa mala stať matkou Ježiša Krista.

Rovnako by nebol ani Chrám pre začiatok vianočnej histórie. Prvá kapitola Evanjelia Lukáša, sa začína príbehom Vianoc, keď v Chráme anjel zvestoval veľkňazovi Zachariášovi, že jeho žena porodí Jána Krstiteľa. A nie je náhoda, že Boh zasadil úvodnú históriu narodenia Pána do Chrámu, do samého srdca hebrejského života a viery v onom čase.

Bez Chanuky by - úplne reálne - nebolo možné slávenie narodenia Krista. A teda,  želajúc v tomto roku svojim priateľom, príbuzným šťastné Vianoce, možno sa vám zachce  zaželať im aj šťastnú Chanuku !

ieshua.org

Для комментирования зарегистрируйтесь через соцсети:

Добавить комментарий
© kemokiev.org –  сайт Киевской еврейской мессианской общины 2000-2018
При использовании материалов сайта гиперссылка на kemokiev.org обязательна
Мнение редакции может не совпадать с мнением авторов