Chanuka - Víťazstvo biblického, hebrejského ducha !

Опубликовано в Sviatky

7666ca201955bcac01998abce09c57

Písmo tento sviatok nazýva sviatkom obnovenia  (Ján 10:22), knihy Makabejských - "sviatok očistenia", Josephus Flavius - "sviatok svetla". Čo znamená slovo  „chanuka“? Slová „Chanukat  ba bajt - nový byt, chanak (lachanok ) - slávnostne otvoriť, sláviť otvorenie nového bytu. Pozrime sa, čo predchádzalo udalostiam Chanuky!

Končilo  sa obdobie Perskej vlády  (539-334 roky pred n.l.) Na historickú arénu vchádza Alexander Macedónsky, ktorý dobýva Perziu s grécko-macedónskou armádou. Vzdelaná ohromná ríša siaha do severo-západnej časti Indie.

Celá táto epocha sa nazýva helenistickou - zmiešanie gréckej kultúry a náboženstiev, s kultúrou a náboženstvom obsadených území. V helenistickom svete bola jedna zvláštnosť - Gréci oznámili, že oni berú všetko najlepšie z každej kultúry, z každého náboženstva. Bola však a ostáva do dnešného dňa aj tienistá stránka helenistickej kultúry - grécky pohanský duch. Ten zastiera skutočného Boha Izraela, všetkým, ktorí sa ocitli pod jeho vplyvom -  (reč nie je o gréckej, alebo rímskej civilizácii, ktoré priniesli ľudstvu veľa dobrého).

V novej helenistickej kultúre sa asimilovali a skončili svoju existenciu mnohé národy. A z biblického pohľadu, sa svet rozdelil na dva tábory - helenistov (všetky pohanské národy) a Judejcov.

V roku 200 pred n. l. si Erec Israel  podmanila armáda Seleukovcov na čele s Antiochusom III. V tom čase maličká Judea nebola podobná druhým národom a krajinám. Patrila Jedinému Bohu.

No hebrejská aristokracia - kniežatá, kňazská elita,  bola dobre oboznámená s lákavo atraktívnou helenistickou kultúrou a začala sa poddávať prianiu vziať to najlepšie zo svetového pohanstva. Zachcelo sa jej byť na úrovni vysokej antickej kultúry. Hlavne elita Izraela sa stala iniciátorom pozvania  toho najlepšieho z pohanstva do Judey i do Jeruzalema. A grécky pohanský duch okamžite "prijal pozvanie" a začal sa rozširovať.

Mnoho Hebrejov šlo za elitou. Aktívnymi helenizátormi v hebrejskej spoločnosti sa stali Šimon, Lisimach a Menelaj z kňazského rodu. V konečnom dôsledku  sa hebrejská spoločnosť rozdelila na niekoľko táborov, medzi ktorými sa rozvinul ostrý boj: Hebreji bohabojní a Hebreji helenizátori, hebrejskí a nehebrejskí obyvatelia Izraela.

Okolo roku 175 pred n. l.  sa vládcom ríše stal Antiochus IV. - Epifanes. A pohanský duch, ktorý už zaujal vysokú pozíciu, ukázal svoju pravú tvár. V snahe zlomiť odpor Hebrejov verných Bohu, ktorí žili podľa Tóry a uctievali Boha Izraela, začali sa náboženské prenasledovania.

V súlade s príkazmi Antiochusa IV. ktoré boli vydané v r. 167-154 pred n. l. bolo zakázané plniť nariadenia Tóry, učiť sa Tóru, obrezovať deti. Chrám bol poškvrnený, každodenné obety sa nekonali. Za porušenie predpisov bol krutý trest - smrť. Judea len-len, že neprestala existovať !

Boh však našiel rodinu Hasmonejovcov z kňazského rodu - starého otca Matatiáša a jeho päť synov. Títo boli pripravení stáť za seba a za svoj národ, ich srdcia horlili za Hospodina, boli hotoví zomrieť, ale nie poškvrniť sa. Rozhodli sa bojovať za právo Božieho ľudu byť Božím národom. A Boh im dal víťazstvo nad profesionálnou grécko-sýrskou armádou. (knihy Makabejských 2:15-28)

Vojdúc do Jeruzalema, Hasmonejovci očistili Chrám, rozbili poškvrnený obetný oltár a postavili nový. Zapálili chrámový svietnik a obnovili prinášanie obetí.

Chanuka bola pôvodne slávením obnovenia obetného oltára. Aj v tom je dôležitá symbolika - celý svoj život zveriť Bohu, tak, aby mohol patriť Bohu Izraela. Potom Hasmonejovci, podľa príkladu vysvätenia Chrámu kráľom Šalamúnom a pripomínajúc si sviatok Sukkot, oslavovali Obnovenie Chrámu. Bolo to Božie víťazstvo,  víťazstvo biblického, hebrejského ducha, nad pohanským, gréckym duchom.

Z tejto histórie môžeme aj v súčasnosti vyvodiť dôležité  úlohy.

shutterstock 330074036

Úlohy Chanuky, ktoré pomôžu víťaziť veriacim v Boha Izraela .

  1. Uznať, že bez Boha sme beznádejne slabí.
  2. Veriť tomu, že Hospodin už  získal plné víťazstvo za nás a pre nás. Naša práca je - odhaľovať ho.
  3. Pripravenosť ísť do konca kvôli zjaveniu konečného Božieho víťazstva. V prvom rade, kvôli našej večnej spáse. / Mt. 16:24-26 / Makabejci sa úplne od začiatku vyzbrojili pochopením, že oni sú slabí a iba Boh dáva víťazstvo, že lepšie je zomrieť, ako ustúpiť pred hriechom modlárstva.
  4. Rozhodnutie nerobiť kompromis s hriechom, (Židom 12:4 /) Satan a jeho vojsko = osobný nepriateľ každého z nás. S nimi sa nesmieme dohovárať, alebo uzavrieť prímerie ! V takých prípadoch prenechávame nepriateľovi časť svojho života. (Jakub 4:7)
  5. Dôvera v to, že Hospodin nás v tomto boji neopustí ani na minútu.
  6. Žijeme v Novom Zákone a musíme si pamätať, že nebojujeme proti ľuďom, aj keď sa správajú, ako nepriatelia. Náš nepriateľ je v duchovnom svete. Naša najsilnejšia zbraň, keď sa stretávame s odporom ľudí je Láska Božia. Nič nie je silnejšie, ako ona !
  7. Nebojujme sami, ale v armáde, ktorou je Božia rodina. Potrebujeme byť časťou živej Božej rodiny.
  8. Máme vládu nad svojimi emóciami. Môžeme sa naučiť radovať sa v rôznych situáciách, nezmieriť sa s prehrou, znenávidieť hriech a pôsobenie nepriateľa.

"Mi kamocha baElim haŠem?" - "Kto je ako Ty, Hospodine, medzi bohmi? "  (Exodus 15:11) - tieto slová boli na štíte Júdu Makabejského. Makabejci vedeli, že niet nikoho, kto by mohol vzdorovať ich Bohu. My takisto potrebujeme, aby oltár, na ktorom sa náš život stáva živou obeťou Bohu skrze Ješua Mesiáša,  bol centrom nášho života.

Vchádzajúc do Chanuky je dôležité, aby sme obnovili obetný oltár modlitby, čítania Božieho Slova, službu, uctievanie Boha, oltár viery v našich rodinách, vo všetkých vzťahoch s ľuďmi - aby Božia láska panovala vo všetkom.

Ješua sláviac Chanuku a zjavujúc Seba národu, kázal o "dobrom pastierovi". Ukázal nám, že obnovenie vzťahov s OTCOM je možné iba cez NEHO - Ješuu Ha Mašiacha, (Ježiša Krista, Ján 10:22-42).

Для комментирования зарегистрируйтесь через соцсети:

Добавить комментарий


Защитный код
Обновить©kemokiev.org – сайт Киевской еврейской мессианской общины 2000-2019. Все материалы, размещенные на kemokiev.org, являются собственностью сайта.
При использовании материалов, упоминание КЕМО и активная ссылка на страницу публикации обязательны.
Мнение редакции может не совпадать с мнением авторов.