Tu bi-Švat - Nový rok stromov. /Roš Ha Šana la Ilanot/

Опубликовано в Sviatky

 TuBiShvat

Mark Twain po návšteve Svätej  Zeme v roku 1867 napísal: "Zo všetkých zemí s úbohým vzhľadom Palestína sa môže nazvať princeznou.  Kopce, púšte bezfarebné a neopísateľnej podoby.  Doliny zaplnené púšťou a zakrpateným rastlinstvom.... Je to beznádejne spustošená zem, skrušujúca  srdce ." Aký ohromujúci  kontrast medzi tým, o čom svedčil  Mark Twain v čase jeho cestovania a tým, aká krásna krajina Izrael je dnes.

V tomto obnovení je viditeľná ruka Boha Izraela, Ktorý napĺňa to, čo prisľúbil vo Svojom Slove:  „Takto hovorí Pán Hospodin: Toho dňa, ktorého vás očistím od všetkých vašich neprávostí, osadím mestá a tie spustošeniny budú vystavené. A zem, ktorá bola spustošená, bude zase obrábaná, miesto toho, čo bola pustinou pred očami každého, kto išiel tade. A povedia: Táto zem, ktorá bola spustošená  je ako záhrada Éden, a mestá, spustošené, opustené a rozborené, sú ohradené, obývané. A zvedia národy, ktoré pozostanú vôkol vás, že ja Hospodin som vystavil tie zboreniny a vysadil spustošeniny. Ja Hospodin som hovoril a učiním“.  (Ezechiel 36:33-36)

Niečo z histórie vzniku neobyčajného sviatku Tu bi-Švat, spojeného s rozkvetom Erec Israel - Krajiny Izrael. V starom Izraeli bolo schválené, ako predpisuje Tora, každoročne oddeľovať desatinu z úrody plodov stromov, kňazom a levitom zaoberajúcim sa službou v Chráme, druhú desatinu bolo potrebné obetovať chudobným ľuďom a vdovám. Oddeľovať desatinu z úrody jedného roka na úkor  úrody druhého, bolo zakázané. Učenci ustanovili deň pre oddelenie úrody jedného roka od úrody ďalšieho . Týmto dňom sa stal Tu bi-Švat - 15. deň mesiaca Švat. V ten deň sa v Izraeli obyčajne končí obdobie dažďov, tak prepotrebných pre stromy. Plody dozrievajúce po tomto dátume sa počítajú za úrodu nasledujúceho roka. Bolo to vhodné obdobie, pre oddeľovanie desatiny.

Po zničení Druhého Chrámu v roku 70. n. l. mnohí Hebreji boli prinútení opustiť zem ich otcov. Počas rokov plienenia a vojen, bolo zničených veľa lesov a hájov.  Postupne sa zem premenila na púšť. Vznikom sionistického hnutia sa začala nová etapa v histórii vývoja sviatku. Imigranti, vracajúci sa do zeme ich otcov, našli krajinu spustošenú a zničenú, ktorá len-len že mohla nasýtiť jej epočetných obyvateľov. Úsilie a namáhavá práca prvých osadníkov boli ťažké, ale bolo potrebné zvíťaziť nad púšťou, vysušiť močiare a obrátiť zem na kvitnúcu záhradu.Hebreji posadili eukalypty, nasadili lesy a priviedli vodu. Založili polia a ovocné sady. 15-teho  dňa mesiaca  Švat v roku 1890, riaditeľ školy, spisovateľ a historik Zeev Javic vyšiel so svojimi žiakmi, aby nasadili stromy. Takto vznikla v krajine nová tradícia - sadiť stromy na Tu bi-Švat. Kvitnúci mandľovník sa už od začiatku osadníckeho hnutia, stal symbolom tohto sviatku.

V poslednom čase slávenie Tu bi-Švat  nadobudlo ďalší význam  vznikom  tejto tradície: na Tu bi-Švat tisíce ľudí, detí i dospelých sa zúčastňuje na hromadnej výsadbe stromov. V Izraeli sa týmto spôsobom objavujú ručne vysadené lesy, parky a aleje.

Slávením Nového roku stromov si Hebreji  pripomínajú aj to, čo je napísané v Tore o ovocných stromoch: Nesmú sa nie len stínať, ale ani olamovať, pretože dávajú  človeku plody.

Podľa tradície, na sviatočnom stole musia byť: obilniny a ovocie, ktoré sa urodili v Izraeli. / v Tore sú spomenuté: pšenica, raž, olivy, figy, datle,granátové jablká a hrozno/. Niektorí hovoria, že na stole musí byť sedem, pätnásť a dokonca až päťdesiat druhov plodov.

Je treba porozumieť, že žijeme v unikátnej dobe nielen fyzického obnovenia Izraela, ale ruka v ruke s fyzickým obnovením prebieha duchovné obnovenie. Hospodin sa vážne zaoberá Svojim ľudom  v duchovnom  aj fyzickom zmysle slova. Posledné časy...............

Для комментирования зарегистрируйтесь через соцсети:

Добавить комментарий
© kemokiev.org –  сайт Киевской еврейской мессианской общины 2000-2018
При использовании материалов сайта гиперссылка на kemokiev.org обязательна
Мнение редакции может не совпадать с мнением авторов