Tu bi- Švat. Kde sú naše korene?

Опубликовано в Sviatky

tubis

Tu bi-Švat  (15. deň mesiaca Švat) - Nový rok stromov - zvláštny sviatok, ktorý nie je spomenutý ani v Tóre, ani v TaNaCHu.

Zmysel sviatku Tu bi-Švat  spočíva v tom, že tento deň je začiatkom odčítania úrody plodonosných stromov, kvôli oddeleniu desatiny z nich, v súlade s príkazom Tóry. Slávením Nového roku stromov zameriavame pozornosť nielen na význam tohto dátumu, ale aj na to, čo spoločné má človek so stromom. Stoji za povšimnutie, že tento sviatok nasleduje hneď za Chanukou a predchádza sviatku Purim, čo,  ako sa dozvieme  ďalej, tiež nie je náhoda.  

Vychádzajúc z toho, čo je napísané v Tóre o plodonosných stromoch, môžeme smelo skúmať analógiu človeka ako sadenice, ktorú Boh posadil vo svojom sade. Obeťou Mesiáša sme vytiahnutí z pôdy tohto sveta a zasadení v Ňom na Nebesiach. Tak, ako sa záhradník stará o stromy a sleduje ich rast, výživu, orezáva ich, aby strom neochorel, ale prinášal dobré plody, tak aj Hospodin pracuje tak, aby sa naše plody pre Jeho Kráľovstvo množili a zlepšovali. Ale v tomto procese je časť, ktorá záleží na našom želaní - nakoľko sa chceme zakoreňovať v Božom sade, či súhlasíme s Jeho prikrmovaním, orezávaním, aby naše ovocie bolo také, aké chce od nás Hospodin prijímať, a nie také, aké sme si my vo svojej predstave namaľovali.

Strom sa pozná po ovocí -  "Tak teda každý dobrý strom rodí dobré ovocie, a zlý strom rodí zlé ovocie. Dobrý strom nemôže rodiť zlé ovocie, ani zlý strom rodiť dobré ovocie." ( Matúš 7:17-18.) Plody – sú ukazovateľom toho, kde sú naše korene. Keď skúmame svoje plody, tak sa nám ujasní, čím a odkiaľ sa živíme a či správne postupujeme. Pre nás je lepšie súhlasiť  do konca s tým, kde nás Boh presadil. Naše korene sú v Nebeskom Jeruzaleme, v neotrasiteľnom Kráľovstve. Čím viac sme o tom presvedčení, čím hlbšie zapúšťame svoje korene do nebeského, tým menej  vplývajú na náš život vonkajšie faktory. Naopak, ak ich správne skúmame a držíme sa vedenia Pána, tieto okolnosti napomáhajú nášmu zakoreňovaniu sa v Bohu. Nepotrebujeme pozerať na to, čím je zanietený alebo znepokojený tento svet a hľadať ľudskú pravdu. Veľmi dôležité je nestrácať zo zreteľa tú prácu, pre ktorú nás Pán zasadil, aby naše ovocie bolo na chválu Pánovu.

Tu bi-Švat pripadá na zimné obdobie, čo je dokonalý čas pre životaschopnosť stromu. Hlavne v zimnom období sa stromom prehlbuje a upevňuje koreňový systém,
zosilňuje kmeň. Pribúdajú kruhy veku, hoci navonok sa zdá, že strom sa nachádza v hlbokom spánku. V skutočnosti organizmus stromu bdie - pracuje na budúcej úrode. Čím je táto analógia dôležitá pre nás?  Čo z nej môžeme čerpať pre naše poučenie vo viere? Obdobie zdanlivého vonkajšieho bezvetria - to nie je čas uvoľniť sa a odpočívať na vavrínoch, ale dobrou príležitosťou urobiť analýzu plodov uplynulej sezóny a pripraviť sa na nadchádzajúcu.

Tu bi-Švat je pojítkom medzi Chanukou a Purimom. Akoby pokračoval v úvahách o Chanuke a zároveň je prípravou na Purim. Chanukové víťazstvo nám pripomína, ako sa kňazom podarilo zapojiť celý národ do diela Pánovho, výsledkom čoho bolo očistenie Chrámu a obnovenie prinášania obetí.

Približujúci sa sviatok Purim - nie je iba sviatkom, ktorý sa stal kedysi. Znova a znova nám pripomína, že musíme byť zakorenení v Hospodinovi a oddelení pre Jeho diela, aby sme mali vždy v Ňom víťazstvo a aby nás nepriateľ neodviedol a neodzbrojil.

Sloboda, do ktorej sme presadení z miesta nášho telesného narodenia, sa musí stať pre nás pochopiteľnou, zrozumiteľnou a ocenenou, veď z nej máme prinášať plody do  Nebeského Kráľovstva.

" A budú ich volať dubami spravodlivosti, sadením Hospodinovým, aby bol oslávený." (Izaiáš 61:3b)

Для комментирования зарегистрируйтесь через соцсети:

You have no rights to post comments©kemokiev.org – сайт Киевской еврейской мессианской общины 2000-2019. Все материалы, размещенные на kemokiev.org, являются собственностью сайта.
При использовании материалов, упоминание КЕМО и активная ссылка на страницу публикации обязательны.
Мнение редакции может не совпадать с мнением авторов.