HEBREJSKÉ SVIATKY: Odkiaľ? Prečo? Pre koho?

Опубликовано в Sviatky

prazdniki

Sviatky sú najživšie spomienky a dojmy, ktoré si prinášame z detstva, sprevádzajú nás celý život a odovzdávame ich nasledujúcemu pokoleniu. Mnohoročná história hebrejského národa spája staroveké pokolenia s nami, žijúcimi v 21. storočí. A do dnešného dňa Hebrejov, rozptýlených po celej zemi, v určité dni zjednocujú oslavy, vyjadrujúce tradície a ustanovenia našich praotcov.

Hebrejské sviatky sú veľmi úzko späté s udalosťami, opísanými v Biblii. Starí mudrci, objasňujúci, v čom je podstata hebrejských sviatkov, hovorili: „Cez ne Boh zjavuje Svoju vôľu aj Samého Seba so zvláštnou silou svojmu ľudu. Okrem toho je aj ich podstata a odlišnosť od sviatkov iných národov v tom, že veriaci v Boha Izraela nielen spomínajú na niečo, alebo oslavujú (pripomínajú si) udalosti ďalekej minulosti, nielen vykonávajú nejaké rituály, nielen vykonávajú maličké micvot – oni nanovo prežívajú to, čo oslavujú". Podstata hebrejských sviatkov pozostáva z prežívania toho, čo oslavujeme.

STRETNUTIE NÁRODA SO SVOJÍM BOHOM.

Sviatky hebrejského ľudu nám môžu rozprávať nielen o histórii a tradícii nášho národa, ale tiež odrážajú lásku Boha k ľuďom. Základnou témou všetkých sviatkov nášho národa je prichádzajúce spasenie a oslobodenie. Bol to práve úmysel Boha, aby sa Jeho deti v určitých časoch zhromaždili zo všetkých strán zeme, k Božej prítomnosti, predobrazom ktorej bol Mojžišov stánok zhromaždenia.

Keď Boh ustanovoval sviatky, Jeho cieľom neboli v prvom rade obety ako také, ani zhromaždenie národa okolo jediného centra, ani rodinné slávnosti, aj keď to všetko je tiež dôležité. Hlavným cieľom Božím bolo pritiahnuť všetok ľud k osobitnému miestu Jeho prítomnosti - aby národ zabudol na všetko kvôli stretnutiu s Tým, Ktorý je dôležitejší než všetko ostatné. Zabudol na všetko pre TOHO Jediného, v Ktorom je všetok zmysel, Ktorý je cieľom všetkých cieľov. Ktorý je centrom všetkého.

Nasledujúca liturgia týchto sviatkov, poriadok prinášania obetí a neskôr sformovaný poriadok bohoslužieb, všetko toto bolo iba pre jeden cieľ - aby ľudia, ktorí boli značnú časť roka vzdialení od bezprostrednej Božej prítomnosti, mohli vojsť a prebývať v nej.

Prebývať tak hlboko a posvätene, aby sa nasýtili touto prítomnosťou a Slávou, zahalili sa do Nej. Aby potom mohli čo najdlhšie zachovávať a priniesť akoby odraz tejto slávy do svojich domov, do svojich obyčajných pomerov. Aby sa tieto domy, hoc len v istej miere, stali domami Božími, podobou tej centrálnej svätyne, kde Božia prítomnosť v časoch Starej Zmluvy prebývala ustavične.

Inými slovami, cieľom sviatkov Hospodinových je stretnutie ľudu so Svojím Bohom. Natoľko živým, silným, reálnym, nakoľko to len v tých časoch bolo možné. A to boli také stretnutia, ktoré zostávajú hoci len v spomienkach, odozvách a odbleskoch.

Boris Grisenko, starší rabín KEMO

Для комментирования зарегистрируйтесь через соцсети:

Добавить комментарий


Защитный код
Обновить©kemokiev.org – сайт Киевской еврейской мессианской общины 2000-2019. Все материалы, размещенные на kemokiev.org, являются собственностью сайта.
При использовании материалов, упоминание КЕМО и активная ссылка на страницу публикации обязательны.
Мнение редакции может не совпадать с мнением авторов.