Hebrejské sviatky: Odkiaľ? Prečo? Pre koho? (Časť 2)

Опубликовано в Sviatky

prazdniki

SVIATKY JEDNOTY RODINY

Poviem ešte o jednej dôležitej stránke sviatkov Hospodinových. Tieto sviatky nie sú len pre stretnutie Boha s nami a nás s Bohom v špeciálnej hĺbke a blízkosti, ale sú taktiež pre naše stretnutie navzájom v Božej prítomnosti. Sviatky zjavujú zmysel a pomáhajú pochopiť hĺbku a rôznorodosť druhého prikázania – lásky k blížnemu. Nie len k jednotlivému blížnemu, ale aj k celému Božiemu národu ako jednej obrovskej Božej rodine.

Prečítame niekoľko úsekov z Písma, ktoré to potvrdzujú:

  • Žalm 63: „Bože, ty si môj silný Bôh. Hľadám ťa hneď za svitania. Moja duša žízni túžbou po tebe; moje telo práhne po tebe vo vyschlej zemi a zomdlenej bez vody. Tak budem hľadieť na teba v svätyni, aby som videl tvoju silu a tvoju slávu.“ Dokonca aj Dávidovi sa veľmi cnelo po Bohu! Dávid, ktorý bol Božím obľúbeným synom z celého svojho pokolenia; ktorý je oficiálne na všetky časy nazvaný otcom Mesiáša, Syna Božieho; s ktorým Boh uzavrel osobitnú špeciálnu zmluvu; s ktorým bol Boh veľmi blízko, - a ten spomínal na stretnutia s Bohom vo svätostánku ako o neprekonateľnom príklade blízkosti s Ním.
  • V Žalme 16 hovorí: „Pre svätých je, ktorí sú na zemi, a pre slávnych, v ktorých mám všetku svoju záľubu.“

Fakticky on v tomto verši opisuje čas Hospodinovho sviatku, kedy sa svätí z celého Izraela schádzali u svätostánku. Svätí z celého Izraela prichádzali na miesto výlučnej Božej prítomnosti a vtedy aj tí najobyčajnejší Izraeliti začali žiariť od odblesku Božej slávy.

A Dávid sa rozpomína na tieto zážitky v obecenstve nielen s Bohom, ale aj so svojimi bratmi a sestrami v centre Božej prítomnosti ako na niečo najlepšie a najvýnimočnejšie. Dávid sa neustále nachádzal v Božej prítomnosti. Avšak to, ako sa táto prítomnosť zjavovala vo svätyni a ako špeciálne sa zjavovala počas dní sviatkov, kedy sa tam schádzal celý národ – tak toto bolo úplne výnimočné dokonca aj pre neho. Potreboval nachádzať Boha vo svätyni a stretávať sa s Ním spolu s národom. Toto je veľmi dôležitý moment v biblických hebrejských sviatkoch.

Dávid sa nie len jednoducho hrnul do svätyne k Bohu, on sa ešte hrnul aj ku svätým, ktorí sa posväcovali, keď túto svätyňu obklopili. On vedel, že môže vojsť tak blízko k Bohu, ako sa mu to nikdy nepodarí samotnému. Toto je druhý najdôležitejší aspekt Božích sviatkov a on ostáva v platnosti aj v Novej Zmluve pre všetkých.

Dokonca aj keď si dosiahol veľmi veľkých výšin v službe, keď vojdeš do spoločnosti svätých, ktorí sa radujú v Pánovi a bude ťa obklopovať atmosféra radosti, tak aj keď si veľmi svätý a veľmi duchovný, - zistíš, že na tomto vzdušne - duchovnom vankúši si sa pozdvihol vyššie než je tvoja najvyššia úroveň, ktorú dosahuješ v obecenstve s Bohom, keď si s Ním osamote. Pretože keď si už dosiahol všetko, potrebuješ druhých bratov a sestry, aby si sa podelil s tým, čo si dosiahol. Ak máš ty sám neustále sviatok, - potrebuješ druhých, ktorým sa to zatiaľ nedarí, aby si im pomohol do toho vchádzať. A keď im pomôžeš tým, že im dáš to, čo si dostal a dosiahol s Pánom, zistíš, že sa otváraš pre niečo väčšie v Ňom. Preto sú sviatky Hospodinove dôležité ešte aj touto rodinnou slávnosťou.

A TO NAJDÔLEŽITEJŠIE!

A ten najdôležitejší poriadok, tá najdôležitejšia liturgia v tomto vychádzaní k Bohu, v tomto sviatku a stretnutí s Ním v našom čase – je prichádzať k Nemu skrze Ješuu.

Všetky body, ktoré boli v Starej zmluve, zahrnul do seba Pán slávy Ješua ha’Mašiach. Keď prichádzame k Nemu a v Ňom prichádzame k Otcovi, vtedy Ním napĺňame všetky podmienky, ktoré boli nevyhnutné pre veriacich Starej zmluvy pre to, aby vošli do Božej prítomnosti.

V Ňom je všetko pre to, aby sa zjavila Božia prítomnosť. Preto je v Liste Efezanom povedané, že v jednom tele aj veriaci Hebreji, aj veriaci z pohanov iba skrze Mašiacha majú voľný prístup k Otcovi. A niet v tom rozdielu ani na základe národnosti, či spoločenského statusu, vzdelania, pohlavia alebo akejkoľvek inej charakteristiky.


HEBREJSKÉ SVIATKY: Odkiaľ? Prečo? Pre koho? (Časť 1)

Для комментирования зарегистрируйтесь через соцсети:

Добавить комментарий
© kemokiev.org –  сайт Киевской еврейской мессианской общины 2000-2018
При использовании материалов сайта гиперссылка на kemokiev.org обязательна
Мнение редакции может не совпадать с мнением авторов